Muhalefet yasaya karşı tek ses oldu

Muhalefet yasaya karşı tek ses oldu
Muhalefet yasaya karşı tek ses oldu
TBMM Genel Kurulu'nda, yabancılara mülk satışını düzenleyen Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelere Hasip Kaplan'ın sözleri damga vurdu.

Tasarının tümü üzerinde MHP adına söz alan Kütahya Milletvekili Alim Işık, yabancılara mülk satışlarının yüzde 80'inin AK Parti dönemlerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.
Tasarıyla, karşılıklılık ilkesinin kaldırıldığını, toplamda 30 hektara kadar satışa izin verildiğini belirten Işık, “MHP, sonuna kadar bu düzenlemenin karşısındadır. Bize haklı gerekçeyi açıklamak zorundasınız. Bu düzenlemeden vazgeçin” dedi. Tasarının gerçek amacının kamuoyundan gizlendiğini öne süren Işık, “İsrail size mülk edindiriyor mu? Edindirmiyor. Ama siz şimdi 'bastır parayı al' diyorsunuz” görüşünü savundu. 

'Yabancılar tankla, topla değil sermaye ile giriyor'
Bugüne kadar yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlardan elde edilen geliri soran Işık, “Tasarı, Meclis'ten geçerse bu millete haksızlık yapılmış olur” dedi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, tasarının, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarına uygun bir düzenleme olmadığını savundu. “Yabancılar bir ülkeye tankla, topla giremediği zaman sermaye yoluyla giriyorlar” diyen Kaplan, “Mütekabiliyeti kaldırıyorsunuz. Suudi Arabistanlı bir şeyh bastırır parayı, alır boğazda villayı, 'özel mülkümdür' der, giremezsiniz. Ancak siz o ülkede bir çadır bile alamazsınız. Bu, diğer ülkelere için de geçerli” diye konuştu. Dün 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığını anımsatan Kaplan, “Sarkozy gibi Tandoğan Meydanı'nda miting yaptınız. Bakan Tandoğan'a gitti, Sıhhiye'ye gitseydiniz. Dünyanın neresinde işçiler iktidarla 1 Mayıs'ı kutlamış, bana bir örnek verebilir misiniz?” diye sordu. Kaplan, “Size de 1 Mayıs'ı kutlattık ya daha neler kutlatacağız” dedi. Kaplan, okullarda sütten zehirlenme iddialarıyla ilgili, “Kim zehirliyor bu çocukları? Hükümet sütü olunca kaynağını iyi araştırmak gerekiyor” diye konuştu. 

Siyasi malzeme yapılıyor
CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, tasarının Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu savundu. “Karşılıklılık ilkesinden vazgeçmek, devletin egemenliğinden vazgeçmesiyle eş anlamlıdır” diyen Köktürk, tasarıyla, tarım alanlarının da satılmasının önünü açıldığını savundu. Köktürk, “Bu tasarıyı ülke çıkarlarıyla, kamu yararıyla izah edebilmenin hiç bir şekilde olanağı yoktur” dedi. İsrail'de toprakların yüzde 92'sinin devlete ait olduğunu anlatan Köktürk, “İsrail, bırakın yabancılara toprak satmayı, kendi vatandaşlarına bile bu hakkı tanımamaktadır. Körfez ülkelerinden bırakın taşınmaz satın almayı, Türkiye orada çakıl taşı bile satın alamamaktadır” diye konuştu.
Köktürk, tasarıyla, “ülkenin, çocukların geleceğinin adeta ipotek altına alındığını” savundu. AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, yabancıların taşınmaz mal edinmelerine yönelik Osmanlı'dan başlamak üzere tüm dönemlerde düzenlemeler yapıldığını söyledi. Tasarıyla ilgili bilgi veren Akgün, “Ülkemiz topraklarının sınırsız şekilde yabancılara satılması söz konusu değildir” dedi. Akgün, konunun siyasi malzeme yapıldığını ve çarpıtılığını söyledi.

Canikli söz verdi
Şahsı adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Yabancılar toprağı alıp götürecek değil ama ekonomik gücün siyasal sonuçlar doğurduğunu tarih yazıyor” diye konuştu. Üretim kaynaklarının yabancılaşmasının dünyanın her yerinde takip edildiğini belirten Vural, “Milli gücün unsurları toplumun fertlerinde olmalıdır” dedi.
Hukuki ve fiili mütekabiliyet şartının arandığı bir düzenlemenin doğru olacağını kaydeden Vural, “Mirasyedi gibi 'onu satalım, şunu satalım, bunu satalım' olmaz. Bu toprakları bizim çiftçilerimiz işlesin, ürünlerini onlara satalım” diye konuştu. Vural, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin, “mütekabiliyet şartının aranacağına dair Genel Kurul'da söz verdiğini ve bunun tutanaklarda mevcut olduğunu” ifade etti. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, tasarının anayasaya aykırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. (AA)