'Nefret suçları' da anayasada

'Nefret suçları' da anayasada
'Nefret suçları' da anayasada
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, nefret suçlarının 'ayrımcılık' başlığı ile yeni anayasada yer alması için görüş birliğine vardı.
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, nefret suçlarının ayrımcılık olarak değerlendirilerek cezalandırılması görüşünde birleşti. Yeni anayasanın yazımına ‘Temel Hak ve Özgürlükler’ bölümünden başlayan Uzlaşma Komisyonu’nda bu bölüm için oluşturulan alt komisyon cuma akşamına kadar çalıştı. Toplantıda, partilerden bu başlık için gelen önerileri tek metinde birleştirme çalışması yapıldı ve bu bölüm için 45 başlık ortaya çıktı. Bu başlıklar arasında nefret suçlarının ‘ayrımcılık başlığı’ ile birlikte değerlendirilmesi görüşü de tartışılarak benimsendi ve üst komisyona havale edildi. Üst komisyonda da kabul edilmesi halinde nefret suçlarının ayrımcılık kapsamında ele alınması ve cezalandırılması taslağa girmiş olacak. 

Bu konuda TBMM’ye pek çok başvuru yapılmıştı. 60 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu ‘Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu’, anayasaya ‘Nefret Suçlarına Karşı İlkeler ile Koruyucu Maddeler’ konulmasını istemişti. Aynı şekilde Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan, Alevi örgütleri de anayasaya azınlıklarla ilgili nefret suçu kavramının girmesini istemişti. CHP ’nin önerileri arasında eşitlik maddesi içinde ‘cinsel yönelim’, yani eşcinsellerin ayrımcılığa karşı korunması yer alıyor.
Alt komisyonda ayrıca MHP ’nin bu başlık altına ‘Türk vatandaşlığı’ tanımının girmesini istemesi de tartışıldı. Diğer partiler bu kavramın ‘vatandaş’ olarak geçmesini istedi. MHP ayrıca, suç ve cezanın geriye yürümemesi, suçluların yabancı ülkeye verilmemesi yasağı yanında şehit ve gazilere pozitif ayrımcılık maddelerinin konulmasını önerdi. Anayasanın bu bölümüne son şekli gelecek hafta üst komisyon toplantısında verilecek.