Nimet Baş'tan Baykal'a mektup

Nimet Baş'tan Baykal'a mektup
Nimet Baş'tan Baykal'a mektup
Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda "yetkisizlik" bildirisi okuyarak salonu terk eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a, Komisyon Başkanı Nimet Baş ağır bir mektupla yanıt gönderdi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre Nimet Baş’ın Baykal’a gönderdiği mektup özetle şöyle:

“Sayın Deniz Baykal,
Komisyon toplantısına davet edilmenizin gayri hukuki ve yetkisiz yapıldığı kanaatinde olduğunuzu belirttiğiniz halde toplantıya gelerek elinizdeki yazılı metni okumanız toplantıya resmen ve fiilen katıldığınızı gösterir. Toplantıya davet edilmenizi hukuka aykırı bulduğunuza göre bizzat salona gelmeden elinizdeki metni komisyonumuza pekala ulaştırabilirdinz. Oysa siz bizzat katılarak, beklenmeyen bir kurguyla komisyonun sizi dinleme yetkisinin olmadığını ifade ettiniz ve kısa bir açıklamaya dahi tahammül etmeden toplantı salonunu terk ettiniz. Toplantıyı terk etmenizi esefle karşıladığımı hasseten belirtmek isterim.

Komisyonumuzca gönderilen davetiyede resmi yazışmalarda kullanılan ‘rica ederim’ ifadesi yerine davetiyelerde üçüncü şahıslara hitaben komisyon karşısında eşit olduklarını ve bu davetlere icabet etmelerinin zorunlu olmadığnıı belirten ‘arz/rica ederim’ ifadesi kullanılmıştır.


ÇOK İLGİNÇ, ÇOK MANİDAR

Okuduğunuz metinde diyorsunuz ki, ‘Sizlerle ve ilgi duyan herkesle, askeri darbe ve demokratikleşme sorunlarının tümünü, resmiyetten uzak dostça bir ortamda müzakere edebilmeyi gerçekten isterim.’
Çok ilginç, çok manidar...
Neden TBMM çatısı altında değil de resmiyetten uzak ve dostça bir ortamda darbeler konusundaki fikirlerinizi söylemeyi tercih ediyorsunuz. Kahvehanelerde, pastanelerde, lokantalarda söylenecek şeyler neden TBMM çatısı altında çok meşru bir zeminde konuşulmasın...


POLİTİK GÖSTERİ, PROVOKATİF

Size sağlanan bu imkanı politik bir gösteri zemini olarak kullanmanız ve özellikle komisyonumuzun çalışmalarını ilzam etmeniz kabul edilemez. Özellikle provokatif ifadelerle komisyonu yürürlükteki davalarla ilişkilendirmeniz asla kabul edilemez.
Altını çizerek ifade ediyorum ki komisyonumuzun muazzam bir kamuoyu desteği, siyasi desteği ve entellektüel desteği vardır.


TARİHTEN KAÇTINIZ

Bize hukuk dersi vermek isterken tam bir karartma örneği sergilediğinizi belirtmek isterim. Demokrasi adına komisyonumuza katkı vermekten kaçındınız. O salonda hukuk adına bize mevzuat dersi vermeye çalışarak ve bir tek cümlemizi dahi dinleme tahammülü göstermeden salonu terk ederek bizden değil, tarihin ışığından kaçtınız. Demokrasi kültürüne katkıda bulunmak yerine tanıklıktan ve yüzleşmeden de kaçındınız. Bu katkıdan kaçınan kendi rolünü değil, belki kendisine verilen rolü oynamış olur.


KEŞKE BEKLESEYDİNİZ

Hazırlıklı geldiğiniz ve okuduğunuz metinde bizim sorularımızın cevabı yoktu ama keşke bekleseydiniz de komisyonumuz sizden önce 125 kişiye olduğu gibi size de sorularını sorabilseydi. 12 Eylül darbesinde uğradığınız haksızlığı komisyonumuz, demokrasi ve hukuk adına şiddetle kınamaktadır. 12 Eylül tecrübenizi kayıtlara geçmek, 28 Şubat darbe sürecindeki tutumunuzu konuşmak, 27 Nisan muhtarısı karşısındaki tavrınızı sizden dinlemek kuşkusuz bir kazanım olurdu.


ÜÇ SORU


Mesela 28 Şubat sürecinde size Başbakan Yardımcılığı teklif edildi mi, edildiyse nerede, kimler tarafından yapıldı bu teklif?
Dönemin “kudretli paşaları”yla kamuoyundan gizli görüşmeleriniz oldu mu, mesela Antalya’da görüşmeler yaptınız mı?
27 Nisan muhtıra sürecinde TBMM kürsüsünden şu cümleyi sarf ettiniz: (cümle bir talimat ürünü müydü, yoksa siz mi kurdunuz o cümleyi) ‘Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasına Silahlı Kuvvetler kayıtsız kalmayacaktır’ demiştiniz. Nereden biliyordunuz? Demokrat bir siyasetçinin böyle cümleler kurması normal midir?


BARAJ ALTI CHP ’Yİ KONUŞSAYDIK


Ya da darbelere arka çıkmanın siyasi maliyeti konusunda, 28 Şubat sonrası baraj altında kalan CHP’yi, tecrübeniz üzerinden demokrasimizin dününü, bugününü ve yarınlarını konuşsaydık.
Bu soruları sormak ve cevaplarını almak mümkün olmadı... Sağlık olsun...
İyi dileklerimizle.”