Öcalan'ın 10 maddesi: Yeni anayasanın temeli mi olacak?

Öcalan'ın 10 maddesi: Yeni anayasanın temeli mi olacak?
Öcalan'ın 10 maddesi: Yeni anayasanın temeli mi olacak?
PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 10 maddelik 'taslak metin' bugün HDP ve hükümetin ortak açıklamasında da tekrar okundu. Peki bu 10 madde ve Akdoğan'ın 'yeni bir anayasa' açıklaması ne anlama geliyor?

RADİKAL - HDP heyeti ve hükümetin ortak açıklaması sırasında Öcalan'ın PKK 'ya, "silahlı mücadeleyi sona erdirmek için" kongresini toplama çağrısını yapması sırasında PKK liderinin 10 maddelik 'taslak metni' de yeniden okundu. İçinde, 'demokratik siyaset', 'demokratik çözüm', 'özgür vatandaşlık' ve 'demokratik cumhuriyet' gibi kavramların kullanıldığı 10 madde şöyleydi:

1.    Demokratik siyaset; tanımı ve içeriği

2.    Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması

3.    Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri

4.    Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar

5.    Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları

6.    Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı

7.    Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri

8.    Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik ve eşit mekanizmaların güvenceleri

9.    Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması

10.  Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa

MHP: Bu vatana ihanet belgesi!

Peki bu maddeler ne anlama geliyor ve nasıl hayata geçirilecek? Öncelikle dikkat çeken nokta temel vurgunun 'demokrasi'ye olması... Özellikle 'Demokratik Cumhuriyet' kavramı uzun süredir, 'Kürt sorununun çözüldüğü' bir ülkeyi tarif etmek için Öcalan tarafından kullanılıyordu. Şimdi  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bakanları önünde de anılan bu kavram, aslında Kürt siyasetinin temel bir talebinin de ifadesi: Eşit, özgür bir vatandaşlık tanımının yapıldığı yeni bir anayasa. 'Kimlik kavramı' ve 'ortak vatan' gibi ifadeler de 'demokratik cumhuriyet'in anayasasında tarif ve vurgu yapılması istenen noktalar.
Demirtaş: Arınç istifa edebilir...

Hükümet cephesine gelirsek... Her ne kadar Akdoğan, Öcalan'ın maddeleri ile ilgili toplantıda doğrudan bir değerlendirme yapmasa da, konuşmasında 'yeni bir anayasa'yı andı. Türkiye'nin demokratik gelişiminin 'özgüven içinde tartışma yapacak aşamaya geldiğini' söyleyen Akdoğan, yeni anayasayı bir çok 'kronik sorunun çözümü için' önemli gördüklerini söyledi. Akdoğan bu açıklamalarında Cumhurbaşkanı'nı da referans göstererek, Erdoğan'ın 'önemli olan uygulama' sözlerine atıf yaptı. Temel hak ve özgürlüklerin güçlenmesi gerektiğini söyleyen Akdoğan 'bunun için herkesin sürece sahip çıkması gerektiğini' söyledi.

Bu açıklamalardan sonra, TBMM'de yaşanan iç güvenlik paketi kavgası, başkanlık tartışmaları ve HDP'nin seçim barajı sınavı da düşünüldüğünde akla gelen sorular ise şunlar:

PKK'ya yapılan çağrıda işaret edilen 'bahar aylarında silah bırakma' 7 Haziran Genel Seçimleri öncesine yetişecek mi?
Seçimden sonra yeni oluşacak TBMM'de yeni bir anayasa yapmanın sayısal koşulları oluşacak mı?
Eğer yeni parlamentonun oluşumu buna uygun olursa Öcalan'ın 10 maddesinde tarif edilen 'demokratik cumhuriyet' vurgusu yeni anayasada nasıl yer bulacak?

Hükümet ve HDP'nin ortak açıklamasına ilk tepkiler

Buldan'dan Arınç'a: Bu arada Bülent Bey'e selamlar!

Çözüm sürecinde kritik viraj: PKK'ya tarihi çağrı!