Öcalan'ın tarihi mesajı: Silahı bırakın, sınır dışına çıkın

Öcalan'ın tarihi mesajı: Silahı bırakın, sınır dışına çıkın
Öcalan'ın tarihi mesajı: Silahı bırakın, sınır dışına çıkın
Abdullah Öcalan'ın tarihi açıklaması BDP milletvekili Pervin Buldan tarafından Kürtçe, Sırrı Süreyya Önder tarafından Türkçe okundu. Mesaj okunurken ekrandan Abdullah Öcalan'ın görüntüleri de yansıtıldı

Abdullah Öcalan'ın açıklamasının tam metni şöyle:


MAZLUMLARIN ÖZGÜRLÜK NEWROZU KUTLU OLSUN

Selam olsun bu uyanış, canlanış ve diriliş günü olan Newrozu en geniş katılım ve ittifakla kutlayan Ortadoğu ve Orta Asya Halklarına…
Selam olsun yeni bir dönemin miladı ve gün ışığı olan Newrozu büyük bir coşkuyla ve demokratik bir hoşgörüyle kutlayan kardeş halklara…
Selam olsun demokratik hakları özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük yolun yolcularına…

Zağros ve Toros dağ eteklerinden, Fırat ve Dicle nehir vadilerine; kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına ANAlık eden halkların en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun...

Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç’in kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes’in dostudur. Halay ve Delilo, Horon ve Zeybek’le hısım-akrabadır.

Bu büyük medeniyet bu kardeş topluluklar, siyasi baskılarla harici müdahalelerle grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır.
Son iki yüz yıllık fetih savaşları batılı emperyalist müdahaleler baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara suni problemlere gark etmeye çalışmıştır.

Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık miadını doldurmuştur. Ortadoğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına dönüyor. Birbirlerine karşı kışkırtıcı ve köreltici savaşlara ve çatışmalara dur diyor.

Newroz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor.
İçinde doğduğumuz çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmayı amaçlıyordu.

Bugün görüyorum ki, bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır.

Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır, olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur.

Bugün artık yeni bir Türkiye ’ye, yeni bir Ortadoğu’ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz.

Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş-göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar;

Bugün yeni bir dönem başlıyor.
Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor.

Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor; demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.
Biz, onlarca yılımızı bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı.

“Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun” noktasına geldik. Yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Türküne, Kürdüne, Lazına, Çerkezine bakmadan insandan, bu coğrafyanın bağrından akıyor.
Ben, bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.

Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum.

Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır.

Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak, bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır.

Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve Kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu Newroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, Türkmenleri, Asurları, Arapları ve diğer halk topluluklarını da yakılan ateşten kaynaklı özgürlük ve eşitlik ışıklarını, kendi öz eşitlik ve özgürlük ışıkları olarak görmeye ve yaşamaya çağırıyorum.
Saygı değer Türkiye halkı;

Bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.

Gerçek anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır.
Kapitalist Moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları; halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin, tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. Günümüzde artık tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum.

Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanıdır.
Çanakkale’de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler; Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yapmışlar, 1920 meclisini birlikte açmışlardır.
Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu gerçek; ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. TBMM’nin kuruluşundaki ruh, bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır.

Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini; en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini ve sistemden dıştalanan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan Demokratik Modernite Sistemi’nde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum.
Ortadoğu ve Orta Asya kendi öz tarihine uygun, bir çağdaş modernite ve demokratik düzen aramaktadır. Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı, ekmek ve su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu modele yine Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının, ondaki kültür ve zamanın öncülük etmesi, onu inşa etmesi kaçınılmazdır.
Tıpkı yakın tarihte Misak-i Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı’nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz.

Son doksan yılın tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza, mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bu kesimleri; eşitlikçi, özgür ve demokratik ifade tarzının örgütlenmesini gerçekleştirmeye çağırıyorum.

Misak-i Milli’ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak Arap Cumhuriyeti’nde ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir “Milli Dayanışma ve Barış Konferansı” temelinde kendi gerçeklerini tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaşmaya çağırıyorum.

Bu toprakların tarihselliğinde önemli bir yer tutan “BİZ” kavramının genişliği ve kapsayıcılığı dar, seçkinci iktidar elitleri eliyle “TEK”e indirgenmiştir. “BİZ” kavramına eski ruhunu ve pratiğini vermenin zamanıdır.
Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşeceğiz.
Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akışına direnenler, uçuruma sürüklenirler.
Bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik etmektedir. Savaşlardan, çatışmalardan, bölünmelerden yorgun düşen Ortadoğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ağaya kalkmak istiyor.
Bu Newroz hepimize yeni bir müjdedir.

Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in mesajlarındaki hakikatler, bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor, insanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor.

Batının çağdaş uygarlık değerlerini toptan inkar etmiyoruz.

Ondaki aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerleri alıyor kendi varlık değerlerimizle, evrensel yaşam forumlarımızla sentezleyerek yaşamlaştırıyoruz.

Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir, büyük bir demokratik hamle başlatmaktır.

Selam olsun bu sürece güç verenlere, demokratik-barış çözümünü destekleyenlere!

Selam olsun halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için sorumluluk üstlenenlere!

Yaşasın Newroz, yaşasın halkların kardeşliği!

İmralı Cezaevi 21 Mart 2013

Abdullah ÖCALAN


  http://www.radikal.com.tr/1126129112612942

  YORUMLAR
  (42 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  yanacaklar - hazarozbir

  "donecekler bir gun dalkirlara bozkirlara gunesi sunacaklar,yanacaklar yanacaklar ama birdaha yanliz kalmayacaklar iki gozum kor olsun" dizelerindeki yanacak olanlar sn Erdogan ve calisma arkadaslari olabilir.Herseylerini riske ederek bu surece dahil oldular.Vallahi iki gozum kor olsun gunesi sunanlari bu halklar unutmayacak ve birdaha yalniz birakmayacak diye inaniyorum.Gunes her dogusunda baris icinde yasayan devletimin halklarini selamlasin.

  Evet simdi barış zamanıdır ancak... - caglarkarademir

  Kürtlerin doğal önderi Öcalanın beklenen aciklamasi Newros ruhuna uygun olarak okundu. Talep etmekten çok yüksek tondan bolca kardeşlik ve beraberlik ifadeleri vardi. Ve bu iyiye güzele işaretti. Ancak Kürtlerin bu iyimserlik sarhoşluğuna hemen kapılmaması gerekir,önceki yüzlerce tecrübe o yönü gösterir. 1921 anayasa öncesi verilen sözlerden tutunda Mart 1993 ateşkesine,binlerce faili mechullerin hep bu ateşkeslerden sonra yaşanması, Dersim, Şeyh Sait ve bu yorum sayfalarına sığamayacak kadar çok sözlü ve yazılı antlaşma ihlallerini o topraklar yaşamıştır. Barış manifestosunun okunmasından hemen sonra devlet çarkları : Bayrak olaydı daha iyi olurdu, acıklamalarını yapmıştır. Devlet makinasının samimiyeti ancak ve ancak Öcalanın bu yıl içinde koşulsuz tutsaklıgının sona erdirilmesiyle mümkündür. Biz ülkenin cogunlugunu olşturan Türkler için bunu duymak zordur.30küsür yıldır medya-gladio-devlet-sermayenin servis veya tek ağız ettiği evren büyüklüğündeki kocaman ve ağır propagandan sonra galip gelen büyük bir isyan ve direniş karşısında saçmalamamız ise normaldir. O yüzden çok konuşalım, çok bilgilenelim, örnek oluşturan ülkelerin geçtiği, geçemediği yolları okuyalım, bolbol Kürtlerle oturalım,müzik,edebiyat,bilimsel tarih konuşalım. Bunları yaptıktan sonra baktık olmadı, o zaman Nevruz Türkün Bayramıdır falan diyip saçmalamaya devam ederiz.

  Barış Daima Barış - freedomNpeace

  Türkiye artık bu meseleyi çözmek zorunda yoksa birden nasıl bir 180 derecelik bir dönüş yapıp birden çözüm gündeme gelir. Irak ortada, Suriye ortada. Sırada İran ve belki ürdün. Eğer çözmezse Dört ülkedeki kürtlerle kavgalı olan Türkiye sıradaki olurdu. Tam tersine çözerse Türkiye Süpergüç olur.Petrolüyle, nüfus gücüyle ortadoğudaki en önemli ekonomi olur hem de bu ittifak 1000 yıldır kardeşçe yaşadığı kürtlerle kolayca yapabilir. Bunu diğer güçler çoktan anlamıştı. Bence Türkiye de artık bunu kavradı. Barış herşeye rağmen güzeldir. Barışın kendisi zaten bir kazançtır.

  yagareser - urolog

  Yazdiklarinizda tek sey dogru. Iki tarafin da samimi ve dürüst olmasi gerekiyor. Özellikle Türk tarafinin. Yine sözünüzden vazgecmezseniz iyi olur

  birlik çağrısı?.. - demekistediğim

  Terörle mücadele sürecinde geldiğimiz nokta ne kadar sağlıklıdır tartışılır, savaşın ve dökülen kanın sorumlusu olarak hapse attığın ve zamanında kutladığın bir kişiyle müzakere etmek ya da ne olduysa oldu kan dursun yeter de deniyor. Ancak bunun bir birlik çağrısı olmadığı "Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve Kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor." ifadesinden açıkça anlaşılıyor hatta sadece Kürtlere değil Ermeni, Türkmen gibi topluluklara da "siz de" deniyor! Peki bu bağımsızlık/özerklik artık ne derseniz miladına rağmen "Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz." demek ve bir yandan ulus devlet"çik" diye küçümserken kurtuluş savaşına ve ulus devlet kavramının bilinçli seçildiği 1920 meclisi dönemine atıf yapmak basit bir çelişki mi yoksa bölünme karşıtı Türklerin gazını alma niyeti midir? İlk üniversite yıllarında duyduğum ve çoğunluğun komplo teorisi olarak nitelediği Büyük Ortadoğu Projesi'nin nasıl hayata geçtiğini görüyorum. Bugün gerçekten milattır ve şahsi düşüncem bu yolun sonunda ya daha büyük bir savaş ya da yeni bir devlet vardır...

  barış değil ortak gelecek - rezanharun

  bu mesaj sadece barış mesajı değildir. yeni bir geleceğin kerdeşlik ve dostlukla inşasının da mesajıdır. "silahlar sussun. geri çekilin"e sığdırılıp dar düşünülmemeli. eğer öcalan'ın sesine kulak verilirse tüm anadolu ve mezopotamyayı nasıl güzel bir geleceğin beklediğini bir anlığına hayal ederseniz, buna karşı olmanın hiçbir ideolojide yer bulamayacağını ve insanlığın hiçbir değeriyle açıklanmayacağını anlayabilirsiniz.

  :))))))))))))))))))) - seffaf

  Yaşasın Bahar, Yaşasın Barış !!!!!!