Ombudsmanlık tasarısı Meclis'te

Kamu kurumlarından şikâyeti olanların dertlerine çözüm arayacağı ombudsmanlık kurumuyla ilgili kamu denetçiliği yasa tasarısı Meclis Başkanlığı' na sunuldu.

ANKARA - Kamu kurumlarından şikâyeti olanların dertlerine çözüm arayacağı ombudsmanlık kurumuyla ilgili kamu denetçiliği yasa tasarısı Meclis Başkanlığı' na sunuldu. Başdenetçi ve denetçi adayları, İnsan Hakları ile Dilekçe komisyonları üyelerinden oluşacak karma komisyona başvuracak. Komisyon, başdenetçi için üç, denetçiler için üye sayısının üç katı aday belirleyecek. Seçimi Genel Kurul yapacak. 55 milletvekilinin imzasıyla da Genel Kurul'a aday önerilebilecek. Başdenetçi veya denetçi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla seçilecek. İlk turda bu çoğunluk sağlanamazsa tekrarlanacak oylamalarda 276 oy almak gerekecek.
Gizli oyla seçilecek başdenetçi ve denetçiler, bir kez ve beş yıl süreyle görev yapacak. Yasalar veya yargı kararlarıyla TSK'nın askeri nitelikteki faaliyetleri, kamu denetçiliği kurumunun görev alanı dışında olacak. Kuruma başvuru yapılmış olması dava açma hakkını ortadan kaldırmayıp, sadece başvuru sonuçlanıncaya kadar dava açma süresini durduracak.