Önce yasa sonra müzakere

Türkiye'nin TCK tasarısını geri çekmesi, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ve yakın çalışma çevresinde büyük hayalkırıklığı yarattı.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Türkiye'nin TCK tasarısını geri çekmesi, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ve yakın çalışma çevresinde büyük hayalkırıklığı yarattı.
AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve 6 Ekim'de açıklanacak ilerleme raporuna haftalar kala böyle bir adım atılmasına anlam vermeyen Türkiye konusunda tam yetkili komisyon kaynakları, gelinen noktayı değerlendirdi:
Kırmızı çizgi aşıldı: Sorun artık zina sorunu olmaktan çıktı. Bu tartışma başladığında Ankara'ya bunun siyasi açıdan uygun düşmeyeceği, birtakım zorluklar yaratacağı mesajını sessiz bir şekilde veriyorduk. Ancak gelinen noktada çok önemli açılımlar içeren ve Kopenhag Kriterleri'yle doğrudan ilişkili bulunan TCK'nın tamamı rafa kalktı. Türk hükümetinin bu adımıyla kırmızı çizgi aşıldı.
Görev yeni komisyona havale...
Şartlı olur: TCK, ilerleme raporunun yayımlanacağı 6 Ekim'e kadar kabul edilmezse, müzakerelere başlama kararı alınamaz. Önünüze yeni bir liste verilir ve bunları yapmadan kriterleri tamamlamış sayılmazsınız. Tabii bunların yapılıp yapılmadığını kontrol için yeni bir değerlendirme gerekir. Bunu 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni komisyon yapar. Ancak bu değerlendirmenin 17 Aralık'taki zirveye yetişme garantisi olmaz. Ciddi bir sarkma olabilir ve bu sürede de lehinize olan kritik dengeler aleyhinize dönebilir.
Kurallara uymak gerek: AB'nin uyarılarını içişlerine karışmak olarak algılamak yanlış bir yaklaşım. AB'ye girmek istiyorsanız, bazı kurallara uymak zorundasınız. Yapılan uyarı bu yöndeydi ve atılan adımın yaratacağı olası sonuçları hatırlatmaya yönelikti. 1998'den bu yana benzer uyarılarda bulunuyoruz.
Türkiye düşmanlarına koz: Başbakan Erdoğan şu ana kadar çok başarılı taktik izledi. Çok daha hassas konularda bile bu kadar sorun çıkmadı. TCK'nın tümünün çekilmesi, Türkiye'de sürekli olarak şikâyet ettiğimiz, reformları frenleyen kesimlerin tavrıyla aynı etki yarattı. Erdoğan'ın bu tavrına şaşırdık. Türkiye fikrine düşman olan bir kesim var. Onlar önündeki argümanlarımızı zora sokan bir adım oldu.
'Zina' kürtajdan farklı: Bize gelen duyumlar, Erdoğan'ın Brüksel'de diğer ülkelerdeki kürtaj uygulamalarına dikkat çekeceği yönünde. Karıştırmamak gerek. Kürtajda bir bakıma yaşam-ölüm ele alınıyor, zina ise özel yaşamla ilgili. Kürtajda ortak uygulama yok, zina ise hiçbir AB ülkesinde ceza konusu değil. Zina konusunun medeni kanuna alınarak halledilebileceği görüşündeyiz.
Listede vardı: TCK, başından beri önem verdiğimiz, üzerinde ısrar edilen bir konu. Son olarak haziranda Türk hükümetine verilen belgede de, ilk sıralardaydı.Prodi: Kapalı sınır hoş değil
ERİVAN - AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi (solda), "Türk-Ermeni sınırının kapalı olması ve iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmaması hoş değil" dedi. Dün Ermenistan'ı ziyaret eden Prodi, sınırların
açılması yönündeki çabaları desteklemeye hazır olduğunu da söyledi.
(aa)