Orgeneral Ataman'dan sert açıklamalar

3. Ordu Komutanı Orgeneral Oktar Ataman, "80 yıllık Cumhuriyetin temel ilkesi olan laikliği yıkıp yerine irticai düşünceye ve şeriat düzenine dayalı bir devlet sistemini oturtmak" isteyenlerin TSK hakkında asılsız dedikodular çıkardığını söyledi

3. Ordu Komutanı Orgeneral Oktar Ataman, ''Yüce Türk ulusunun bağrından çıkardığı Türk Silahlı Kuvvetleri kelimenin tam anlamıyla bir halk ordusudur'' dedi.
Erzurum'un Tekederesi Köyü yakınlarında düzenlenen ''Çığ
Tatbikatı''na katılan Orgeneral Ataman, tatbikatı izlemeye gelen
vatandaşlara yönelik bir konuşma yaptı.
Orgeneral Ataman, icra edilen tatbikatın ''toplumsal gelişime
destek'' amacıyla yapıldığını ifade ederek, ''Yüce Türk ulusunun
bağrından çıkardığı Türk Silahlı Kuvvetleri kelimenin tam anlamıyla
bir halk ordusudur. Diğer bir ifadeyle milletin ta kendisidir'' diye
konuştu.
-''ORDU İNANÇ SAHİBİDİR...''-
''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları sizler gibi güçlü bir
aile yapısına sahip, Türk geleneklerine bağlı, inanç sahibi
kişilerdir'' diyen Orgeneral Ataman, şunları kaydetti:
''En büyük komutanından en genç erine kadar hemen tamamı sizler
gibi mütevazı ailelerin çocuklarıdır. Bu konuların aksini ima yolu ile
dahi gündeme getirmek kimsenin haddi olmadığı gibi bu tür iddiaları
ileri sürmek, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında asılsız dedikodular
çıkarmak, ordusu ile milleti arasına nifak tohumları sokmaya çalışmak,
bu millete ihanettir. Ancak bilmeliyiz ki bu iddia sahiplerinin sinsi
ve asla vazgeçmedikleri değişmeyen amaçları vardır; 80 yıllık
Cumhuriyetin temel ilkesi olan laikliği yıkıp yerine irticai düşünceye ve şeriat düzenine dayalı bir devlet sistemini oturtmak. Bu
amaçlarının önündeki en büyük engel olarak askeri gördükleri için
milletle ordusunun arasını açmaya çabalamaktadırlar. Ama bu gayretleri boşunadır.''
-''MEHMETÇİKLER PEYGAMBER OCAĞINDA GÖREV YAPIYORLAR...''
Orgeneral Ataman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek gücünü
elindeki harp silah ve vasıtalarından çok, milletin kendisine
beslediği büyük güven ve sevgiden aldığına işaret ederek, sözlerine
şöyle devam etti:
''Şu karşınızda duran Mehmetçiklere bir bakın. Yurdumuzun dört bir köşesinden gelip asker ocağında vatani görevlerini yapıyorlarsa, işte burada bulunan kardeşleriniz, ağabeyleriniz de ülkemizin dört bir yanından buraya gelip yüce milletimizin (Peygamber Ocağı) olarak
nitelendirdiği bu kutsal yuvada hizmetlerini sürdürüyorlar. Onlar da
kendi öz çocuklarınız gibi sizlerin evladı, kardeşi, bacısı, ağabeyi,
sizlerden farklı olmaları ayrı gayrı görünmeleri mümkün değil.
Ne dış mihrakların ne de iç ihanet odaklarının sinsi gayretleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyada bir benzeri görülmeyen bu çok
müstesna konumunu değiştiremez. Dolayısı ile kimsenin kuşkusu olmasın
ki yüce Türk ulusu sadece ordusu ile değil, devleti ve toplumu
oluşturan tüm unsurlar ile el ele vererek Cumhuriyetimizin temel
özelliği olan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olma niteliğini
daima koruyacak, çağ dışı düşüncelerin ülke kaderine hakim olmasına
asla izin vermeyecektir.''
-''SAÇI BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI...''-
''Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ulusu ile birlik ve bütünlük
içinde olmuştur'' diyen Orgeneral Ataman, şöyle konuştu:
''Yabancı ulusların hiçbir zaman anlayamadıkları bu birlik ve
beraberliğin sayısız örneklerinden biri de asker ve vatandaş işbirliği dayanışmasıdır. Bu faaliyetin amacı her şeyden önce sizlerle kucaklaşmak, yaşamakta olduğunuz sıkıntıların azalmasına az da olsa katkıda bulunmak, sorunlarınıza ortak olmaktır. Elbette ki zengin bir ülkenin vatandaşı olmadığımızın, Silahlı Kuvvetlerimizin sizlerin bin bir güçlükle dişinizden tırnağınızdan artırdığınız paralarla ödediğiniz vergilerle idame ettirildiğinin bilinci içerisindeyiz.
Silahlı Kuvvetlerin yediği, içtiği, giydiği, kullandığı her şey de
sarf ettiği her kuruşta vatandaşın tabiri ile (saçı bitmemiş yetimin)
hakkı vardır.''
3. Ordu Komutanlığı'nın yaptığı ''Köy Destek Uygulamaları''nı da
anlatan Orgeneral Ataman, bu çalışmalarındaki amaçlarını şöyle
özetledi:
''Ülke şartlarını, her an yüz yüze, iç içe olduğumuz halkımızın
gerçeklerini görmek, yaşamak ve değerlendirmek suretiyle (Durumdan
Vazife Çıkarmak) yöntemi ile üstlendiğimiz görevlerdir. Bu yöntemin,
kendi ordusuna, yani özüne karşı pek fazla sempati beslemeyenlerin ve
de duygu ve düşüncelerini ellerine geçen her fırsatta açığa vurmakta
sakınca görmeyenlerin tüylerini diken diken etmesi doğaldır. Bununla
beraber, hiç kimse yapılanların gereksiz olduğunu savunamaz, savunan
varsa alternatifini de ortaya koyabilmelidir.''
-''BÖLÜCÜLÜK TEHDİDİ...''-
''Ülkemizin geleceğini etkileyen bir konu da bölücülüktür'' diyen
Orgeneral Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Konu bütün ciddiyetiyle ortadadır. Kimse silahlı çatışma sona
ermiş, iş bitmiş gözü ile yanıltıcı değerlendirmeler yapmamalıdır.
Bölücü örgüt isim değiştirse de yabancı destekçileri ve içerideki
işbirlikçileri ile birlikte dışta ve içte faaliyetini sürdürmektedir.
Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmayı reddetmiş, silahlı gücünü
artırarak korumaya devam etmektedir. Üstelik bu silahlı gücünün bir
bölümünü de yurtiçinde bulundurmaktadır. Bunlar şimdilik aldıkları
talimat gereği güvenlik güçlerimizin karşısına çıkmaktan kaçınmakta,
ancak eylem hazırlığı yapmakta, uygun ortam ve fırsat kollamaktadır.
Bölücü eşkıyanın kuzu postuna bürünmüş kurt görünümündeki bazı
siyasi uzantıları ise legal görünüm altında demokrasinin
nimetlerinden, sözde dost ülkelerin el altından sağladığı siyasi ve
parasal destekten de yararlanarak, ülkeyi bölmek yolundaki hain
emelleri doğrultusunda yoğun faaliyet içindeler.
Ancak inanıyoruz ki Türk Milleti (ne yapalım demokrasi böyle
istiyor. Kaderimize razı olalım) diyerek bu ülkenin bölünmesine
seyirci kalmayacak, her ne pahasına olursa olsun vatanını
böldürtmeyecektir.''
-IRAK'IN KUZEYİ-
Orgeneral Ataman, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin olarak
da ''Kuzey Irak'taki gelişmeler bizim için son derece büyük önem
taşımaktadır. Etnik temellere dayalı çözümlerin yaratacağı kanlı
girdap hızla çevresindekileri de içine çeker. Olayların nerede
başlayıp nasıl sonuç vereceği kestirilemez'' diye konuştu.