Özel gidecek ihtisaslar gelecek

Özel gidecek ihtisaslar gelecek
Özel gidecek ihtisaslar gelecek

AK Parti önergesinin görüşülürken Genel Kurul da yumruklar konuştu.

Özel Yetkili Mahkemeler'in yerine ihtisas mahkemeleri geliyor. Ancak darbe ve KCK gibi davalarda kesin hükme kadar yine 'özeller' bakacak.

ANKARA - AK Parti ’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Özel Yetkili Mahkemeleri (ÖYM) kaldıran önergesi dün gece görüşülürken tansiyon yükseldi.
Önerge okunurken CHP ’li milletvekilleri elleriyle sıra kapaklarına vurdu. BDP ’li Hasip Kaplan da önergeyi okuyan katip üye AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz’a müdahale etti; önce mikrofonu çekti sonra önerge metnini Beyaz’ın elinden aldı. Bu sırada AKP’li ve CHP’li milletvekilleri de hızla kürsünün önünde toplandı. Kürsü önünde arbede yaşanırken BDP’li Kaplan, aralarında AKP Konya Milletvekili Mustafa Akış’ın da bulunduğu bazı AKP’li milletvekillerince yumruklandı. BDP’li Sırrı Sakık’ın da bazı AKP’lilerle yumruklaştığı görüldü. Kaplan, Genel Kurul salonundan çıkarken elindeki önerge metnini duvara doğru fırlattı. Yaşanan arbede nedeniyle oturuma kısa bir ara verildi.
3. Yargı Paketi’ne ilişkin hazırlanan önergeye göre, ÖYM’lerin kaldırılmasının ardından bu mahkemelerin görev alanına giren davalar ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Ancak darbe ve KCK gibi davalar kesin hüküm verilinceye kadar yine ÖYM’lerde görülecek. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Ahmet Aydın’ın da imzası bulunan önergeye göre, ÖYM’lerin görev ve yetkilerinin belirlendiği CMK 250, 251 ve 252. maddeleri kaldırılacak. ÖYM’lerin yerine kurulacak mahkemeler TCK ile TMK’da belirlenen katalog suçlara bakmakla görevli olacak. TMK kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine HSYK tarafından yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri Adli Yargı Adalet Komisyonu’nca bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile Askeri Mahkemeler’in görevlerine ilişkin hükümler ise saklı kalacak. TMK kapsamına giren suçlarla ilgili olarak soruşturma, HSYK’ca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca yapılacak.
CMK’nın yürürlükten kaldırılan 250. maddesinin birinci fıkrasına göre, görevlendirilen mahkemelerde açılan davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar ÖYM’lerce bakılmaya devam edilecek. Bu davalarda yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilemeyecek. TMK’nın 10. maddesinin, kavuşturmaya ilişkin hükümleri, bu davalarda da uygulanacak. TMK’nın 10. maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle açılan davalarda, sanığın taşıdığı kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar alınması gerektiğinden durma veya düşme kararı verilemeyecek. Önerge ile kurulması planlanan terör ve anayasal suçlara bakacak olan ihtisas mahkemeleri; devletin birliği ve ülke bütünlüğüne, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine milli savunmaya, casusluk ve devlet sırlarına karşı suçlara bakmakla yükümlü olacak. Bu mahkemeler aynı zamanda: örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu madde ticareti suçlarına, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlara da bakacak. ÖYM’lerin yerine kurulacak olan terör ve anayasaya karşı işlenen suçlara bakacak olan ihtisas mahkemelerinin bakacağı davalar arasında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişiler ile askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler kapsam dışında bırakıldı. 

MİT’çiler yine izne tabi
TCK’nın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Anayasayı ihlal”, “Yasama organına karşı suç”, “Hükümete karşı suç”, “silahlı örgüt”, “silah sağlama” ve “suç için anlaşma” başlığıyla düzenlenen suçlar hakkında görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacak. Ancak MİT mensuplarının arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı soruşturma yapılması, Başbakanın iznine bağlı olacak. Tasarının geçici 2. maddesine eklenen bazı fıkralarla düzenleme yürürlüğe girdiği tarih itibariyle koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlüleri denetimlikten yararlanabilecekler.
Soruşturma sürecinde hakim kararının alınması gereken işlemlerle ilgili olarak kararın mahkeme üyesi hakim tarafından alınması uygulamasından da vazgeçiliyor. Böylece soruşturma aşamasındaki kararların yargılamaya katılmayacak olan hakim tarafından verilmesi öngörülüyor. (RADİKAL)