Para cezası 142 bin kat artıyor

Yeni TCK'nın lehe hükümleri, yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2005'ten önce, kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararlarında öncelikle dikkate alınarak infazın ertelenmesi veya durdurulmasına karar verilecek.

ANKARA - Yeni TCK'nın lehe hükümleri, yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2005'ten önce, kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararlarında öncelikle dikkate alınarak infazın ertelenmesi veya durdurulmasına karar verilecek.
Yeni TCK'nın uygulama ve yürürlük şekline ilişkin tasarı, dün TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarıyla, TCK dışındaki 280'den fazla yasada öngörülen cezalardan nispi nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispi para cezaları ve tazminat niteliğinde orana bağlı bulunan para cezaları dışında kalanlar artıyor. Meclis açılmadan önce yürürlüğe giren para cezaları 142 bin 860 kat artırılıyor. 1939'dan 1945 yılına kadar Meclis tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren yasalardaki para cezaları da 85 bin 715 kat yükseltiliyor.
Özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlarda öngörülen 'ağır para' cezaları 'adli para' cezasına, 'ağır hapis' cezaları 'hapis' cezasına, 'hafif para' cezaları da 'adli para' cezasına çevriliyor. Bu kanunlarda, TCK'da belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, adli para cezalarında cezanın alt sınırı 450 milyon, üst sınırı 100 milyar lira olarak uygulanacak. Bu hüküm, nispi nitelikteki adli para cezalarında geçerli değil.
Duruşmasız karar verilebilecek
Tasarı, yeni TCK'nın 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olması nedeniyle lehe olan hükümlerin uygulanmasına açıklık getiriyor. Kesinleşmiş hükümlerle ilgili, TCK'nın lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşma yapılmaksızın da karar verilebilecek. Bu hüküm, 1 Nisan 2005'ten önce verilip de Yargıtay'ın lehe bozduğu kararlar için de geçerli. Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların karşılaştırılması suretiyle belirlenecek.