'Paralel yapı araştırılsın' önergesini AKP'liler reddetti.

'Paralel yapı araştırılsın' önergesini AKP'liler reddetti.
'Paralel yapı araştırılsın' önergesini AKP'liler reddetti.
TBMM Genel Kurulu'nda dört vekilin yaralandığı kavga öncesi HDP grubu "Paralel yapı incelensin" önergesi verdi. Ancak önerge, AKP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

RADİKAL-TBMM'de dün, 'İç Güvenlik Paketi' nedeniyle çıkan ve 4 vekilin yaralandığı kavga öncesi, HDP grubu "Paralel yapı incelensin" önergesi verdi.  Ancak önerge, AKP 'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinlemelerin araştırılması" önerisi yer alan HDP önergesinde şu unsurlar yer aldı: "27 Şubat 2014 tarihinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tarafından, paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinleme, şantaj, tehdit, provokasyonların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan 5099 sıra no.lu Meclis araştırma önergesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 17/02/2015 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşimde yapılması önerilmiştir."
Önerge üzerine MHP , HDP, CHP ve AKP'li vekiller görüşlerini sundu. HDP Grubu'nun paralel yapı incelensin önerisi AKP'li vekillerinin karşı oy vermesi üzerine kabul edilmedi.