Partiler de halka açılıyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tüm partilerin sicil kayıtlarını internet üzerinden halka açma kararı verdi. Başsavcılık, bugüne kadar yasal engel olmadığı halde sır gibi saklanan ve çoğu kez suiistimal edilen sicilleri şeffaflaştıracak sistem için kapalı devre deneme yayınlarına başladı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tüm partilerin sicil kayıtlarını internet üzerinden halka açma kararı verdi. Başsavcılık, bugüne kadar yasal engel olmadığı halde sır gibi saklanan ve çoğu kez suiistimal edilen sicilleri şeffaflaştıracak sistem için kapalı devre deneme yayınlarına başladı. Sistemle, partilerin üye-delege ve yöneticileriyle ilgili (ikâmet adreslerine kadar) tüm bilgilere, her tür yönetmelik ve yayına, ihraç vd. kararlara, delege listelerine, olağanüstü kongre istemlerine ve başsavcılığın partilerle ilgili 'gizli soruşturma' dışındaki tüm karar ve işlemlerine ulaşılabilecek.
Böylece, partilerde kongre oyunlarının önüne geçilecek, çifte kayıt gibi sahtecilikler önlenecek. Ayrıca, seçmenlerin üyesi olduğu partiyi tanıma-izleme, gerektiğinde uyarma ve hesap sormalarına olanak sağlanabilecek.
Siyasi partiler rejimindeki köklü değişiklik, projenin mimarı olan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından açıklandı. Eminağaoğlu, partilerin sicil kayıtlarını herkese açık, her an ulaşılabilir hale getirmeye yönelik çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi. Bunun için internet ortamında test yayınları yaptıklarını belirten savcı, çok kısa sürede tüm sistemi uygulamaya geçireceklerini anlattı.
Eminağaoğlu, bu uygulamaya yasal engel olmadığını, aksine Siyasi Partiler Yasası'nın 10. maddesinin parti sicillerinin herkese açık olduğunu düzenlediğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Yasa 'Siciller açıktır' demesine karşılık, bugüne kadar sicil kayıtlarının tutulduğu Yargıtay'daki ilgili birim bile sanki en gizli birimmiş gibi algılandı. Oysa bunlar doğru değil, partilerin sicil kayıtları halka tamamen açıktır. Biz bunu yaşama geçirmek için harekete geçtik.
Yalnızca soruşturmalar yok
Getirdiğimiz sistemle, yasada sayılan sicil kaydına esas tüm bilgi ve belgeler web sayfasına konulacak, bu bilgiler sürekli güncelleştirilecek. Böylece seçmenler, partilerinin en ücra yerindeki yöneticilerini, üyelerini bilecek, partisinin aldığı her türlü karara istediği an ulaşabilecek. Partilerle ilgili tam kayıtlar şeffaf hale getirilecek, vatandaşlar partilerle ilgili bir bilgi kırıntısı için bin bir zorluk yaşamak zorunda kalmayacak. İnternet ortamında yararlanmaya açık hale getirilecek bilgilerin tek istisnası yine yasa gereği, soruşturmalarla ilgili gizlilik olacak. Buna karşın bizim gizli olmayan diğer iş ve işlemlerimiz de (partilere yazdığımız bazı yazılar gibi) vatandaşın bilgisine sunulabilecek."
Parti sicil kayıtlarının halka açılması, bugüne kadar gizli kapaklı yürütülen siyaset yerine şeffaf ve temiz siyaset için fırsat yaratacak. Seçmenlerin her partiyle ilgili gerçek ve güncel bilgilere ulaşabilmesiyle, yönetimlerin delege ve kongre oyunları, çifte kayıt, sahte kayıt, yasadışı fesih ve ihraç gibi işlemlerinin izlenmesini de kolaylaşacak.Tüm bilgiler emrinizde
Vatandaşlar istedikleri siyasi partilerle ilgili web sayfasına girip bir 'tık'la şu bilgilere ulaşabilecek:
  • Kuruluş bildirisi ve ekleri, merkez organlarıyla teşkilat kurdukları il-ilçe-beldeleri, bu organlarda görev alanların adları-soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya sanatlarıyla ikâmetgâhlarını gösteren onaylı listeler.
  • Parti faaliyetini düzenleyen her türlü yönetmelik ve diğer yayınlar.
  • Partiye kayıtlı üyelerin ilçelere göre (ad, soyad, ikâmetgâh, meslek, görevi vd.) bilgileri içeren listeler. Program ve tüzüklerde yapılan değişiklikler.
  • Yargıtay Başsavcılığı, halka açık kayıtlar arasında delege listeleri, olağanüstü kongre isteyen delegeler, sonra imzasını geri çekenler vb. bilgilere de yer verebilecek.