'Paşalar sermayenin neferi' sözü beraat etti!

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hakkında suç duyurusunda bulunduğu gezeteci Rahmi Yıldırım beraat etti


ANKARA - Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmalarını düzenleyen yasayla ilgili siyasi ve hukuki tartışma sürerken, Yargıtay, "Paşalar sermayenin koruyucusu, aktörü, neferi, figüranı" sözlerinin hakaret kapsamına girmediğine karar verdi. Bir yazısında bu ifadeleri kullanan gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında Türk Ceza Kanunu 301’inci maddeden açılan davada verilen beraat kararı Yargıtay tarafından oybirliğiyle onandı.
Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi’nin karara bağladığı dava dosyasına göre gazeteci Rahmi Yıldırım ‘Sol’ adlı dergi ile ‘Sansürsüz’ adlı internet sitesinde yayımlanan "İş bilenin kılıç kuşananın" başlıklı yazısında, rüşvet iddialarına adları karışan generalleri eleştirirken, "Maaşıyla yetinip üniformanın onurunu her şeyin üstünde tutanları tenzih ederek, şimdilik şu kadarını söyleyeyim; ‘Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu’ paşalar, aslında sermaye düzeninin koruyucusu, sıradan neferleri, aktörleri ve figüranlarıdırlar." görüşüne yer verdi. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un suç duyurusu üzerine Yıldırım hakkında TCK 301’inci maddeye göre dava açıldı. Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bakılan davada Rahmi Yıldırım sözlerini yineleyerek, "Paşalar sadece sermayenin koruyucusu değil, OYAK eliyle bizzat sermayedardırlar" diye savunma yaptı.
Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi ise Avrupa İnsan Mahkemesi ölçütlerine uymanın yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak Yıldırım hakkında beraat kararı verdi. Kararın gerekçesinde "Asker millet kültürünün yaygın olduğu bir toplumda ordu mensuplarının tutum ve davranışlarını eleştirirken sanığın kullanmış olduğu sözcükleri sert, sarsıcı ve incitici bulmamak olanaklı değildir. Ancak, insan haklarına saygılı, çoğulcu ve demokratik bir toplumda bu düşüncelere tahammül gösterilmesi icap edip ifade özgürlüğünün korumasından yararlandırmak gerekir" denildi.
Mahkemenin kararı, 301 davalarında verilen ilk beraat olmasıyla dikkati çekerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bozulması için kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde beraat kararının onanması yönünde görüş bildirdi. Beraat kararının üzerinden dört yıl geçtikten sonra temyiz başvurusunu sonuçlandıran Yargıtay da, "sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı" gerekçesiyle, beraat kararının onanmasını kararlaştırdı. (anka)