Petrol-İş: Şeffaf bir sendikayız

Petrol-İş Sendikası, 6 Aralık 2004'te Radikal gazetesinde Neşe Düzel imzasıyla 'Pazartesi Konuşmaları' kapsamında yer alan röportajla ilgili bir açıklama yaptı.

İSTANBUL - Petrol-İş Sendikası, 6 Aralık 2004'te Radikal gazetesinde Neşe Düzel imzasıyla 'Pazartesi Konuşmaları' kapsamında yer alan röportajla ilgili bir açıklama yaptı. Röportajda Petrol-İş'e karşı ağır ithamların bulunduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklama şöyle: "Üye aidatlarını 2821 sayılı Sendikalar Yasası'nda belirtilen hükümlere göre alan ve harcamalarını da yine bu yasadaki mevzuata göre yapan sendikamız gelir ve giderlerini her dört ayda bir toplanan kurullarına açıklamaktadır. Mali ve idari açıdan şeffaf olan Petrol-İş'in, yöneticilerinin maaşları dahil veremeyeceği hesabı yoktur."