Piyasaya göre okul

Bu yıl başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı meslek liseleri için TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'le proje hazırladı. Bu yıl 104 pilot okulda uygulanacak proje 12 yıllık temel eğitimin altyapısını oluşturacak.
İsteyen bırakabilecek
Piyasanın ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen projeye göre mesleki eğitim dört yıla çıkacak. Öğrenciler 10. sınıftan itibaren mesleki beceriye yönelecek. Genel liseye dönmek isteyen öğrenci sertifika alacak.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi yeniden yapılandırıyor. Meslek liseleri 'piyasa talebine' göre şekillendirilecek. Bu yıl pilot uygulama başlatılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 'sosyal ortak' diye nitelediği TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, Türk-İş, DİSK ve Hak-iŞ'le mesleki eğitim konusunda ortak proje hazırladı. Hazırlanan rapora göre, "12 yıllık temel eğitime geçişin altyapısını oluşturmak, mesleki eğitim sistemini Avrupa Birliği standartına yükseltmek ve iş piyasasının ihtiyacına cevap vermek' amacını taşıyan proje, bu eğitim-öğretim yılında 30 ildeki 104 pilot okulda uygulanacak.
9. sınıfta genel lise eğitimi
Proje çerçevesinde mesleki eğitim 4 yıla çıkarılacak. Öğrenciler 9. sınıfta genel lise öğrencileriyle paralel eğitim alacak. Genel kültür, temel beceriler, yönlendirme, bilgisayar ve rehberlik alanlarında eğitim görecek öğrenciler, 10. sınıftan itibaren mesleki beceriye yönelecek. Bu okullardaki eğitim-öğretim programı, 'sosyal ortak'ların görüşleri dikkate alınarak hazırlanacak.
AB sertifikası
Proje, esas olarak mesleki eğitimde 'modüler sisteme' geçilmesini öngörüyor. Buna göre, öğrencilerin yatay ve dikey geçişine olanak sağlanacak. Öğrenciler öncelikle 9. sınıftan sonra isterlerse genel liseye geçiş yapabilecek. Daha sonra sistemden ayrılan öğrenciler de yeterliliklerine göre 1. veya 2. seviye sertifika almaya hak kazanacak. Mesleki eğitimde farklı alana kayan öğrenciler de bu sertifika sisteminden faydalanabilecek. Sonuç olarak, 9. sınıftan sonra öğrenciler her yıl, düzeylerine göre sertifika alabilecek.
Mezun olan öğrenciler diplomayla birlikte AB standartına uygun, uluslararası geçerliliğe sahip International Standard Classification of Education-ISCED 97 (Uluslararası Eğitim Standartı Sınıflandırılması) sertifikası elde edecek.
Okulların teknik donanımı için maddi katkının yanı sıra mezunların istihdamı konusunda da kuruluşlar yardım sağlayacak. Bu sayede, 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda öngörülen sertifikasız eleman çalıştırılmaması ilkesinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin
uzantısında çeşitlenen programlara göre, meslek lisesi öğretmenleri için yükseköğretimin yapılandırılması öngörülüyor.
Eleştiri ve hedefler
Bakanlık, projeyle şunları öngörüyor:

  • Geniş tabanlı ve alan/dal ve sertifika esasına göre düzenleme. (Örneğin; makine teknolojisinin alt dalı Tesviye bölümüyle sınırlı tutulmayacak ve geniş taban oluşturularak torna, tesviye, ferze, taşlama gibi dal programlarına yer verilecek).
  • Modüler program yaklaşımı (Esnek açık, ekonomik, kullanışlı, farklı düzeydeki gruplarda kullanılabilme ve sertifika biriktirerek diplomaya gidebilme seçeneği).
  • Öğretim programı geliştirme sürecinde iş piyasasının ve sosyal ortakların aktif katılımı. İş piyasasının ihtiyacına göre
    alan/dal eğitimi yapılması.