Polis 'gizli gizli izleyecek'

Adalet Komisyonu, hükümetin 17 Aralık AB zirvesi öncesi yasalaştırmayı hedeflediği CMUK tasarısı görüşmelerini tamamladı. Komisyonda dün, daha önce kabul edilen bazı maddelerle ilgili tekriri müzakere yoluyla değişiklikler yapıldı.

ANKARA - Adalet Komisyonu, hükümetin 17 Aralık AB zirvesi öncesi yasalaştırmayı hedeflediği CMUK tasarısı görüşmelerini tamamladı. Komisyonda dün, daha önce kabul edilen bazı maddelerle ilgili tekriri müzakere yoluyla değişiklikler yapıldı.
Önceki gün Adalet Bakanlığı'nın isteği yönünde AKP'den Enver Yılmaz'ın verdiği, Emniyet'e 'teknik araçlarla izleme' yetkisi verilmesine ilişkin önerge, AKP'lilerin de oylarıyla reddedilmişti. Hükümetin baskısı sonucu, AKP'lilerce dün verilen aynı önerge kabul edildi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in isteğiyle, önergeye işyeri de eklendi.
Düzenlemeye göre 'göçmen kaçakçılığı', 'kasten adam öldürme', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'parada sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama', 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk', 'ateşli silahlar', 'kaçakçılıkla mücadele' ile 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamındaki suçlarla ilgili olarak, şüpheli veya sanık hakkında delil elde edilebilmesi için teknik araçlarla izleme yapılabilecek, ses veya görüntü kaydı alınabilecek. İzleme, kişilerin konutlarında yapılamayacak.
Kadın sanık veya hükümlünün istemesi halinde kadın hekim tarafından muayene edilmesine ilişkin maddenin görüşmelerinde, Çiçek, maddeye 'olanaklar elverdiğinde' ibaresinin eklenip, 'Buna olanak bulunmadığında muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene sırasında hazır bulundurulur' cümlesinin maddenin ekinden çıkarılmasını istedi. Çiçek'in isteği AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.
Yanlışlıkla yapılan düzenleme
Bazı CHP'liler, mahkemelerde hâkimle savcının aynı yerde oturmamasına ilişkin daha önce reddedilen önergenin benzerini yeniden verdi. Önergenin kabul edileceği anlaşılınca, ara verilmesini isteyen Çiçek AKP'lilere çıkıştı. Yeniden oylanan önerge, AKP'lilerin tavır değiştirmesiyle reddedildi.
TCK'nın ünlü 159. maddesindeki suçun, DGM'lerin yerine kurulan mahkemelerin kapsamına alınıp özel mahkeme yolunun açılması son anda önlendi. DGM'lerin kaldırılmasının ardından yapılan yasal düzenlemeler sabahki oturumda hükümetin isteğiyle 'Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme' başlıklı düzenlemeyle CMUK tasarısına üç yeni madde olarak eklendi. TCK'nın düşünceyi cezalandıran 159. maddesini karşılayan madde de DGM yerine kurulacak mahkemelerin kapsamına alındı. DGM'ler varken bile bu mahkemenin görev alanında olmayan 159. maddenin yeni halinin kapsama alınması çelişki oluşturdu. Komisyonun öğleden sonraki toplantısında 159. maddenin bu kapsama yanlışlıkla girdiği ortaya çıktı Durum Çiçek'e de iletildikten sonra tekriri müzakere önergesi verildi ve 159. maddedeki suç kapsamdan çıkarıldı.