Polise öğüt: Uygar ol

Polis Akademisi'ni bitiren 53'ü yabancı uyruklu 266 komiser yardımcısı törenle diploma aldı. Polisi insan haklarına saygılı olmaya çağıran Cumhurbaşkanı Sezer, "Bugünkü uygarlık düzeyinde işkence, eziyet, insanoğluyla bağdaşmayan ceza ve işlemlere yer yok" dedi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polislerin insan haklarına saygılı olmasını istedi. Polis Akademisi'nden mezun olmaya hak kazanan 266 komiser yardımcısı, diplomasını dün törenle aldı. Törende konuşan Sezer, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarına vurgu yaptı. İnsan haklarına verilen değerin, ulusların uygarlık alanında ulaştıkları düzeyin göstergesi olarak kabul edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Sezer, şunları söyledi:
"Hukuk devleti ilkesi, bireylere sağladığı hukuk güvenliği yanında laikliğin, Atatürk ilke ve devrimlerinin de güvencesidir. Hukuk devleti ilkesi, kamu gücünü elinde bulunduranların yetkilerini sınırlandırarak, yönetenlerin eylem ve işlemlerini yargı denetimine bağlı tutmakta, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yardımcı olmaktadır.
Temel hak ve özgürlükler, Türkiye'de de anayasal güvenceye alınmıştır.
Bunların en önemlisi, yaşama hakkıdır. Bu nedenle, can güvenliği ve kişi dokunulmazlığının korunması, tüm özgürlüklerin temel koşuludur.
Anayasa'da kişi dokunulmazlığı korunurken; işkence, eziyet, insan onuruyla bağdaşmayan ceza ve işlem yasaklanmıştır. Bugün, insanlığın ulaştığı uygarlık düzeyinde bunlara yer yoktur.
Temel hak ve özgürlüklerin sınırsız kullanımı da söz konusu değildir. Ülkemizin insan haklarında olumsuzluklar yaşamaması için herkesin üzerine düşen duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Bu konuda Emniyet örgütüne, örgüte yeni katılacak gençlere de çok büyük görev ve sorumluluklar düşmekte."