Pozitif ayrımcılık yoksa reform yok

40 kuruluş izleyecek
CHP, pozitif ayrımcılık önergesine AKP'den destek istedi. CHP'li Topuz, "Paketi destekliyoruz, ama pozitif ayrımcılık olmazsa, reform denilemez" dedi. 40'a yakın kadın kuruluşu da bugün Genel Kurul'da olacak.
Eğitim ve töre
ÇYDD Başkanı Saylan, "6 milyon kadın okumaz yazmazsa, kızların üçte biri okullaşmışsa, töre cinayetleri sürüyorsa olumlu ayrımcılık mutlak gelmeli. Yoksa paket güdük kalır. Bu fırsatı kaçırmayalım" dedi.
AKP'nin karar günü
İKV de paketi kadın hakları konusunda yetersiz buldu. AKP'li Kapusuz, "CHP'nin teklifi değerlendirilecek. Ancak konu hakkında bu kadar tartışma gereksiz" dedi. AKP, bugün tam kadroyla Meclis'te.

ANKARA - Anayasa değişikliği paketinde yer alan kadın-erkek eşitliğinin
'sözde' kalmaması için 'pozitif ayrımcılık ilkesi'nin Anayasa ile güvenceye
alınmasına ilişkin tartışmalar büyüdü. CHP, bu konuda hazırladığı bir önergeyi AKP'ye götürerek destek istedi. AKP kararını bugün verecek.
Anayasa Komisyonu'nun CHP'li üyesi Oya Araslı, dün AKP grup yönetimiyle görüştü. Araslı, Anayasa'nın 10. maddesinde yapılmak istenen 'Devlet, kadın-erkek eşitliğini sağlamak için önlemler almak zorundadır' şeklindeki hükme, 'Kadın-erkek eşitliğini sağlamak yönünde alınacak geçici önlemler, ayrımcılık ve imtiyaz sayılamaz' cümlesinin eklenmesine ilişkin önergelerine AKP'lilerin de imza atmasını istedi. AKP yönetimi Araslı'ya, önergeyi inceleyeceklerini söyledi.
Topuz: Reform büyütülüyor
CHP Grup Başkanvekili Ali Topuz ile AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz'un dün basınla yaptığı sohbet toplantılarının da ana konusunu 'pozitif ayrımcılık' oluşturdu. Anayasa teklifinin, DGM'lerin kaldırılması gibi yıllardır CHP'nin savunduğu görüşleri kapsadığını, bu nedenle destek olacaklarını belirten Topuz, 'reform' olarak nitelenen teklifin fazlaca büyütülüp önemsendiğini söyledi.
Topuz, "Bu teklife bir reform niteliği kazandırılacaksa, kadın-erkek eşitliğine ilişkin maddeye pozitif ayrımcılık eklenmeli. İleride hükümetlerin kadın-erkek eşitliğini sağlamak için alacağı önlemlerin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılığının öne sürülmemesi için, Anayasa'nın 10. maddesine bu yönde bir hüküm eklenmeli" dedi.
Kuzu'nun sözlerine tepki
Topuz, Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu'nun sözlerine de tepki gösterdi. Topuz, "Böyle düşenen bir kişi nasıl bu noktaya geldi diye hayıflanıyorum. Kadınlara karşı büyük saygısızlık. Çok ayıp" diye konuştu.
Kuzu, önceki gün CNN Türk'te katıldığı bir programda, değişiklikle ilgili şunları söylemişti: "Pozitif ayrımcılığa karşı değilim, ancak getirilen düzenleme de yeterli. Siyaset ağır bir iş. TBMM sabahlara kadar çalışıyor. Gece saat 11.00'den sonra evine gelen kadına farklı bakılıyor. Siyaset pahalı bir iş de. Partiler indirim yapıyor, bazı kolaylıklar sağlıyor ama siyasete giren kadınların kendi maddi durumlarının da iyi olması gerekiyor.
Kocadan para alınıp siyasete ne kadar girilebilir."
AKP teklifi inceliyor
AKP Grup Başkanvekili Kapusuz da, kadın-erkek eşitliğine ilişkin değişikliğin bu kadar tartışılacak bir konu olmadığını savundu. Anayasa'nın 10. maddesinin her şeyi kapsadığını savunan Kapusuz, şöyle devam etti:
"Bu madde, AB'nin aradığı her şeyi kapsıyor. Pozitif ayrımcılık önerisi getirildi, buna karşılık 'Devlet de sorumludur' cümlesi yerleştirildi. CHP bu konuda bir öneri hazırlıyor, biz de 'Getirin istişare edelim' dedik. Zaten eşitlik ilkesi kanun önünde var. Böyle bir sorun yok. Yapmak istediğimiz düzenlemede herhangi bir tezat yok. Anayasa'ya aykırılık da söz konusu değil. Bence böyle bir şeye de gerek yoktu."
Kapusuz, bir soru üzerine, değişiklikle ilgili CHP ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.
Balandı: Bu hali yeter
AKP Afyon Milletvekili Reyhan Balandı ise, kadın-erkek eşitliği konusunda değişiklik teklifine Anayasa Komisyonu'nda yapılan eklemenin, beklentileri,
realist bir yaklaşım içinde en iyi şekilde karşıladığını belirtti.
Balandı, kadın haklarının fiilen kullanımındaki sorunların giderilmesinde alınacak önlemlerin, Anayasa'ya ayrıcalıklı bir madde eklemekten ibaret olmadığını söyledi. AKP Grubu'nun kadının toplumdaki yeri ve konumunun iyileştirilmesi için azami gayreti göstermeye devam edeceğini belirten AKP'li Balandı, şöyle devam etti:
'Popülizmle çözülmez'
"Bunun çözümü, kadınımızın içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve geleneksel yapıya olumlu katkılar sağlamakla mümkün. Popülist yaklaşımlarla, şirin görünmeye çalışmakla bir şey çözemeyiz. Dar çerçeveden bakmamak, evrensel düşünmek zorundayız.
Dehşete düştüğümüz Irak vahşetinde Amerikalı askerlerin Iraklı kadına tecavüz fotoğrafları, bence tüm dünya kadınlarını ayağa kaldırmaya, seslerini yükseltmeye yöneltmelidir."