Propoganda yasakları 18 Mart'ta başlıyor

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi ve bu döneme ilişkin yasaklar, 18 Mart'ta başlayacak.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi ve bu döneme ilişkin yasaklar, 18 Mart'ta başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre, 18 Mart Perşembe sabahından oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar olan süre içerisinde yapılacak seçim propagandası döneminde, bazı yasaklara da uyulması gerekiyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, yurtiçinde yapacakları
seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu amaçla çıkılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.
Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere, hiçbir memur katılamayacak. Buna göre, kamuya ait bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler
dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) tören düzenlenmeyecek, nutuk ve demeç verilmeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmayacak.

ANKET YASAĞI SON GÜN

Her türlü kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler; tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uyulmak koşuluyla 27 Mart sabahına kadar radyo ve televizyonlarda yayınlanabilecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketler yayınlanmadan önce, araştırmanın hangi kuruluş tarafından
yapıldığı, denek sayısı ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin de açıklanması zorunlu olacak.