Rekor yarışı: 18 yasanın 6'sı veto

Cumhurbaşkanı Sezer, Meclis'in 9-17 Temmuz tarihleri arasındaki altı çalışma gününde rekor kırarak çıkardığı 18 kanundan altısını iade etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'nin 9-17 Temmuz tarihleri arasındaki altı çalışma gününde rekor kırarak çıkardığı 18 yasadan altısını veto etti. Hükümetin, tatil öncesi Meclis'e fazla mesai yaptırdığı son hafta 18 yasa çıkarıldı. Dördü yerel yönetimlerle, üçü Kültür Bakanlığı'yla, ikisi Maliye Bakanlığı'yla, ikisi Sağlık Bakanlığı'yla ve diğerleri de çeşitli konularla ilgili olan yasaların altı tanesinin önemli maddeleri Cumhurbaşkanı Sezer tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edildi.
Sezer'in veto ettiği gün jet hızıyla ikinci kez Meclis'ten çıkarılan memurların yargılanmasına dair kanun, Cumhurbaşkanı'nca zorunlu olarak onaylandı. CHP Grubu da bu kanunun iptali için önceki gün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Türk Ceza Yasası (TCK) değişikliğini AB ilerleme raporuna yetiştirebilmek için eylülün ikinci yarısında yapılacak Meclis'in olağanüstü toplantısında sadece 348 maddeden oluşan bu yasa görüşülebilecek. Anayasa uyarınca Meclis'in normal çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim'de ise TBMM Başkanı ile komisyonlar ve parti grup yönetimleri için seçimler yapılacak. Seçimler ekim ayının sonunu bulacak.
Bu arada 17 Ekim'de 2005 yılı Bütçe Kanunu tasarısı TBMM'ye sunulacak ve kasım ayından aralık ortalarına kadar olan süreçte bütçe görüşmeleri Meclis'in gündem konusunu oluşturacak. Cumhurbaşkanı Sezer'in veto ettiği yasalar ise ancak bütçe tasarısının Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında ele alınabilecek. Bu nedenlerle vetolu yasaların tekrar yasalaşması kasım-aralık aylarına kalacak.