Rektör Aras'tan açıklama

5 Nisan 2004 tarihli gazetenizin 6. sayfasında 'Pazartesi Konuşmaları' başlığı altında, Neşe Düzel'in Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Baskın Oran ile yaptığı bir söyleşi yer almıştır.

5 Nisan 2004 tarihli gazetenizin 6. sayfasında 'Pazartesi Konuşmaları' başlığı altında, Neşe Düzel'in Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Baskın Oran ile yaptığı bir söyleşi yer almıştır.
Öncelikle belirtmeliyim ki, sayın Prof. Dr. Baskın Oran ile aramızda böyle bir konuşma geçmediği gibi rektörlüğümüze yüksek rütbeli bir generalin ziyareti ve 2000 öğrenci istemesi gibi bir olay yaşanmamıştır. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi açısından cevap ve düzeltme hakkının kullanılması niteliğindeki bu yazımızın, 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 3445 sayılı kanunun 7. maddesi ile değişik 19. maddesinin I, II ve V. bent hükümlerinde belirtilen usule ve şekil şartlarına uygun olarak gazetenizde yayımlanmasını, aksi halde usulüne uygun olarak yayımlanması için yargı yoluna başvurmak zorunda kalacağımızı bilgilerinize ve kamuoyunun dikkatlerine saygı ile arz ederim.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras