Rektörler toplu istifanın eşiğinde

'Görev siyasetçilerin'
Rektörler, ODTÜ Rektörü Akbulut'un gündeme getirdiği istifa seçeneğini tartışıyor. Anadolu Ü. Rektörü Ataç: "Önemli olan tasarının çıkmaması. Çıkarsa kimin ne yapacağı belli olmaz." Kocaeli Ü. Rektörü Komsuoğlu: "Şimdi görev siyasetçinin. Ne yapılacağına YÖK'le ortak karar verilir."
'Bireysel anlamsız'
Ankara Ü. Rektörü Aras: "Bireysel istifa anlamsız. Yapılacaksa toplu olmalı." Harran Ü. Rektörü Büyükburç: "Hukuk içerisinde bu yanlışlıkla mücadele etmek gerek. İstifayı doğru bulmuyorum ama eylemlerden biri olabilir." Ege Ü. Rektörü Bayındır: "Ortak bir karar alınırsa, onu uygularız."
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - YÖK yasa tasarısı konusunda Genelkurmay'ın tepkisinin ardından hükümetin atacağı adım merakla bekleniyor. Üniversite camiasında ise TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda 'istifa edeceğini' açıklayan ODTÜ Rektörü Prof. Akbulut'un tepkisinin diğer rektörlere sıçrayıp sıçramayacağı tartışılıyor.
Bazı rektörler istifanın çözüm olmayacağını savunurken, kimileri 'Toplu istifa işe yarar' diyor.
YÖK tasarısına karşı yapılacak eylemlere ilişkin rektör görüşleri şöyle:
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç: İstifa edip etmemek çözüm değil. Önemli olan bu tasarının çıkmaması. Tasarı çıktıktan sonra kimin ne yapacağı belli olmaz. Tasarı çıkarsa, bu meslek liselerinin kapısına kilit vurmak olacaktır. Tasarı bu şekilde çıkarsa genel liselerin aleyhine olur. Biz üniversiteler olarak neyin ne olması gerektiğini hep söyledik. Mali özerklik olmadan akademik özgürlüklerin olması mümkün değil. Ortaya konanlar hep günü kurtarmak için yapılıyor.
'Bireysel tepki anlamsız'
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu: Bundan sonraki görev bizim değil. Siyasetçinin görevi, kamu kuruluşlarının görevidir. Bundan sonra ne yapılacağına YÖK'le beraber oturup karar verilir. Bizler Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlıyız. Tasarının bu haliyle çıkması doğru olmaz. Uygulamayı izliyoruz.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras: Bireysel istifayı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Yapılacaksa tepkisel olarak, toplu halde bir şeyler yapılmalı. Ben daha önce de Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), YÖK ve üniversitelerin rektörlerinin toplu halde istifa etmesi önerisini getirmiştim. Çağdaş olmayan bir kanun çıkarsa eğer, bildiri yayımlamakla tepkinizi gösteremezsiniz. Genelkurmay'dan gelen açıklamalar üzerine geri adım atılır mı bilemem. Ama hükümetin işi daha da zorlaştı. Şimdi erkini ispat etme durumunda kaldı. Tasarının komisyona geldiği sırada Genelkurmay'ın açıklaması gelseydi tasarı orada bekletilebilirdi.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Büyükburç: Tasarı büyük hatalar içeriyor ve rektörler ciddi endişeler taşıyor. Hepimiz Türkiye'nin geleceği için endişe duyuyoruz. İstifa etmeyi düşünmüyorum. Çünkü demokratik ve hukuk koşulları içinde bu yanlış adımın düzeltilmesi için mücadele etmemiz gerekir. Şu anda var gücümüzle hataları düzeltmeye çalışmamız gerekir. Daha sonra hangi eyleme girilir bilmiyorum. Bu, istifa da olabilir.
'Ortak kararı uygularız'
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır: İstifa şeklindeki bir eylem tarzı aramızda görüşülmedi. Ama Türkiye'nin önünü kapatacak, eğitim birliğini bozacak bir yasanın hayata geçirilmesine elbette ki karşıyız. Arkadaşlarımızla oturup konuşuruz. Ortak bir karar alınırsa, onu uygularız.
Sonuna kadar kavga
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay: Bütün arkadaşlarla istifayı konuşmak lazım. Ama ben sonuna kadar bu kavganın verilmesi taraftarıyım. Bu tür eylemler neticede Rektörler Komitesi'nde oturulup karar verilir ve gereken ne ise o yapılır. Önemli olan üniversitelerin özerklik isteyen duruşunun hep devam etmesidir. Bunda da bütün rektörlerin ve akademik çevrelerin önemli bir sınavdan geçtiğini ve bu sınavdan iyi notla çıktığını düşünüyorum.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Kekeç: Üniversitelerde çağın koşullarına uygun idari ve mali yapıları güçlendirecek bilimsel düzenlemelerin yapılması beklenirken, sunulan kanun tasarısıyla idari özerklik ortadan kalkacaktır. Hükümetin, TBMM'ye sunduğu, kabul edilemez nitelikte olan kanun tasarısı, toplum barışını zedeleyecek, üniversiteleri içinden çıkılmaz sorunların içine sürükleyecektir. Tarih bu durumu yaratanları kara sayfalarına yazacaktır.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan: YÖK'ün yapısına ilişkin elbette değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişikliğin kurumların yöneticilerine yönelik olmama-sı da gerekir. Aksine bir davranış, YÖK'ün özerkliğine gölge düşüreceği gibi Türk eğitim sisteminde de telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir.