RTÜK'ten seçim uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
radyo ve televizyon kuruluşlarını, yayınlarını Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) seçim dönemine ilişkin yayın ilkelerini göz önünde bulundurarak
yapmaları konusunda uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),
radyo ve televizyon kuruluşlarını, yayınlarını Yüksek Seçim Kurulu'nun
(YSK) seçim dönemine ilişkin yayın ilkelerini göz önünde bulundurarak
yapmaları konusunda uyardı.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, YSK'nın, 28 Mart'ta yapılacak Mahalli
İdareler Genel Seçimleri ile ilgili olarak radyo ve televizyon
kuruluşlarının uyacakları ilkeleri 6 Ocak 2004 tarihli kararıyla
belirlediği ve ilan ettiği anımsatıldı.
Radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde yasalarla
belirlenen ilkelere titizlikle uymak suretiyle yayınlarını
sürdürmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, YSK'nın yayın ilkelerine
atıfta bulunuldu. YSK'nın, seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri
şöyle:
''- Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla
yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları, tek yönlü, taraf tutan
yalnızca tek bir siyasi partinin propagandasına yönelik yayın
yapamayacaklar. Bu kuruluşlar yayınlarında kamunun siyasi
beklentilerini dikkate alarak siyasi partiler arasında fırsat
eşitliğini sağlayacaklar.
- Siyasi parti propagandalarına yönelik radyo ve televizyon
yayınları Türkçe dışında başka bir dilde yapılamayacak.
- Radyo ve televizyon kuruluşları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya
dini inançları esas alarak yayın yapamayacaklar.
- Radyo ve televizyon yayınlarında siyasi parti ve adayların
reklamlarına yer verilemeyecek.
- Her türlü kamuoyu araştırmaları, anketler, tarafsızlık,
gerçeklik, doğruluk ilkelerine uyulmak koşuluyla oy verme gününden
önceki 24 saat dışında radyo ve televizyonlarda yayınlanabilecek.
Kamuoyu araştırmaları ve anketler yayınlanmadan önce araştırmanın
hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın
kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.
- Ulusal özel radyo ve televizyon kanallarının yayınlarıyla ilgili
olarak düzenlenecek raporlar yayımı izleyen 5 gün içinde RTÜK'çe
değerlendirilip YSK'ya sunulacak.
- YSK'ca verilecek kararlar RTÜK'e tebliğ edildiği gün ve saati
takip eden 24 saat içinde uygulanacak.''
Yayın kuruluşlarının yayınlarında YSK'nın ilkelerine uymaları
gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca, ulusal kanallar dışındaki
yerel radyo ve televizyon yayınlarının da ilçe seçim kurullarınca
değerlendirileceği kaydedildi.