Sabıkada ilk raunt Erbakan'ın

Kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, TCK 312. madde sabıkasından kurtulma girişimi sonuç verdi. Yargıtay, Erbakan'ın 312 mahkûmiyetinin 'vaki olmamış sayılması' istemini reddeden mahkeme kararını bozdu.

ANKARA - Kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın, TCK 312. madde sabıkasından kurtulma girişimi sonuç verdi. Yargıtay, Erbakan'ın 312 mahkûmiyetinin 'vaki olmamış sayılması' istemini reddeden mahkeme kararını bozdu.
Kaldırılan Diyarbakır 1 No'lu DGM, Erbakan'ı TCK'nın 312/2 fıkrası uyarınca 'halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek'ten bir yıl hapse mahkûm etmiş, ceza Yargıtay'ca onanmıştı.
Erbakan hapse girmekten basın affıyla kurtulmuş, infaz üç yıllığına ertelenmişti. Erbakan daha sonra DGM'ye başvurup, 'geçmiş hükümlülüğünün vaki olmamış sayılmasına' karar verilmesini istemişti. Mahkeme istemi reddetmiş, Erbakan, kararı Yargıtay'da temyiz etmişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Erbakan'ın istemini reddeden DGM kararını oybirliğiyle bozdu. Dosya, kaldırılan DGM yerine Diyarbakır'da kurulan mahkemede yeniden görülecek.