Saidi Nursi referanslı Anayasa önerileri

Saidi Nursi referanslı Anayasa önerileri
Saidi Nursi referanslı Anayasa önerileri
Bediüzzaman Saidi Nursi'nin talebeleri diye adlandıran Genç Hukukçular Topluluğu, TBMM'ye yeni Anayasa için Saidi Nursi'nin öğretilerini referans gösterdi
Haber: RIFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA - Nurcu olarak bilinen genç hukukçular ayetlerden örneklerlerle sunumlarını yaparken yeni Anayasa’nın ilk maddesinde tanrının kutsallığının yer almasını ve anayasanın zinayı, içkiyi, kumarı yasaklamasını istedi. Topluluk, laikliğin din ve toplumun kucaklaşmasını engellediği savundu.

TBMM Anayasa Uyum Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nda faaliyet gösteren Genç Hukukçular Topluluğu’nu dinledi. Kendilerini Bediüzaman Saidi Nursi’nin talebeleri olarak adlandırılan grup, Nursi’nin öğretilerini referans olarak alarak hazırladığı taslağı komisyona sundu. Bilkent, Galatasay ve Marmara Üniversitelerinden hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan topluluk, Said Nursi’nin fotoğrafının da basılı olduğu Anayasa taslağında, tartışılacak önerilere yer verdi. Sunumu Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Said Mürsel yaptı. Mürsel, Anayasanın temel hak ve özgürlüklerinin evrensel ilkelere dayalı olarak garanti altına alınmasını isterken, Ali İmran Suresini anımsatarak, “Allah’ı bırakıp da birbirimize rab edinmeyelim. Cumhuriyet, insanın insana ilah olmasını engelleyecek bir mahiyette olmalıdır. Ne kamu otoritesinin ne de bireylerin bir vatandaşa tahakküm etme, onu biçimlendirme gibi bir görevi vardır” dedi. İlk madde için Tanrının üstünlüğünün yer alması gerekitğini belirterek İspanya, İsviçre, Kanada ve ABD eyalet anayasalarını örnek gösterdi.


Modernite eleştirisi
Mürsel sunumunda özgürlüklerin sınırsızlığının anarşizm olduğunu savunarak, “Zinanın serbest olması, reel ve sanal ahlaksızlığın yaygınlaşmasına müsaade edilmesi özgürlük değil gençlerin yani milletin geleceğinin esaret altına alınmasıdır. Modernitenin olumlu yönleri alınmalı, olumsuzluklar devlet eliyle gerçekleştirilmemeli” dedi. Mürsel günümüz laiklik anlayışını da eleştirerek, “Modernite aileyi silikleştiren bir yapıyı haizdir” dedi.


Laikli din toplum kucaklaşmasına engel

Mürsel, sunumunda katı uygulanan Laikliğin, dini dinamikleri kuvvetli bir toplumda devletin milletle kavuşmasının önünde bir engel olduğunu belirterek, “Dine ve dindarlara nötr bir laiklik gerektir. Örneğin kendi ülkesindeki misyonerlik faaliyetlerinden kuşku duyup engellemeye çalışan bir devletin diğer ülkelerde camiler açıp hocalar görevlendirmesi tutarsız bir davranıştır. Başörtüsü gerek öğrenciler gerekse kamu personeli için serbest olmalıdır. Laiklik dinin vicdanlara hapsolması değildir” dedi.


İbadet özgürlüğü

 

Taslaklarında ibadet özgürlüğü de isteyen Topluluk, “Bir bireyin günde beş defa ibadet etmesi gerekiyorsa ve bunun iki vakti profesyonel yaşama denk geliyorsa, işverenin buna engel olması mülkiyet hakkının temel hak ve özgürlüklere üstün tutulmasıdır ki vahşi kapitalizme neden olur. Ortaöğrenim kurumlarında cuma namazına gitmek isteyen bir öğrencinin reşit olması halinde o zaman dilimi için ibadetin yerine getirebilmesine engel olunmamalıdır. Başörtülü bir kimsenin milletvekili olmasının uygulamadaki engelleri kaldırılmalıdır. Milletvekilleri TBMM yeminlerini kutsal kitapları üzerine yapabilmelidir” dedi.
Topluluk, Mili Piyango İdaresine de gönderme yaparak, “Milli kumar, milli içki, aşırı silahlanma ve atıl yatırımlar olmamalıdır” uyarısında bulundu.


Zorunlu din dersi kaldırılmalı

Bakara Suresi’nden alıntı yapan Mürsel, “Dinde zorlama yoktur. Dinsizlik devlet eliyle teşvik edilmemelidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri kaldırılmalı, seçmeli dersler arasında özel ve belirli din dersleri var olmalıdır. Örneğin Kuran, Siyer, İncil, Alevilik. Öğrencilerin bu ders için tercih hakkı olabilmelidir” dedi.


Kart’tan muhalefet

Komisyonun CHP ’li üyesi Atilla Kart sunumun ardından Mürsel’e “Anlattıklarınızın pekçoğu insanlığın evrensel kazanımları. Bunları neden bir kişiye mal etme arayışındasınız? İnsanın insana ilah olması yanlıştır diyorsunuz ama siz de ilah yaratıyorsunuz. Biz 21’inci yüzyılı düzenlemeye çalışıyoruz siz 19’uncu yüzyılın kavramlarını kullanıyorsunuz. Sorgulayıcı olun, başkalarına tabi olmayın” dedi.