Sanatçılar yanlarında:Duyarsız kalmayın

Sanatçılar yanlarında:Duyarsız kalmayın
Sanatçılar yanlarında:Duyarsız kalmayın

Edip Akbayram
 
Devlet seslerine kulak verip çözüm bulsun
Cumartesi Anneleri’nin 400’üncü kere eylem yapması konusunda söyleyeceğim söz çok kısa ve nettir: Devletin Cumartesi Anneleri’ne kulak vermesi ve çözüm bulması gerekiyor. Bu eylemler hukukun yerine gelmesini isteyen ve çözüm isteyen annelerin bir feryadı. Ben birkaç defa onlarla bir arada bulundum, eylemlerine destek verdim. Bizler sanatçı olarak nasıl ki barışı destekliyorsak, savaşlar olmasın diyorsak bu annelerin haklı taleplerini desteklemek de bizim görevimiz. Cumartesi Anneleri’nin yanındayım.
Zeynep Tanbay
 
Utanç duvarımız
 
Cumartesi Anneleri bu cumartesi 400’üncü kez oturacaklar ve tek istedikleri gözaltında kaybedilmiş yakınlarının hesabının sorulması. Çocuklarının kemiklerine bile razı bir hale geldiler. Cinayetlerin 90’larda JİTEM tarafından işlendiği söyleniyor. Aslında tüm failler ortada ama tam bir yargılama yapılmıyor. Faili meçhullerle ilgili hiçbir somut adım atılmıyor. Cumartesi Anneleri bu ülkenin utanç duvarıdır. Arjantin’deki Mayıs Meydanı Anneleri gibi Cumartesi Anneleri de bizim utanç duvarımızdır.

Mahir Günşıray
 
En önemli hafıza
 
Cumartesi Anneleri aslında Türkiye ’deki en büyük ve en önemli hafıza. Benim için hem şu anda var olan dünyayı hem de ülkenin geçmişini unutmamak için, unutsak bile bize hatırlatan müthiş bir eylem. 400. eylem bir başarı gibi duruyor ama aslında bu 400. utanç. Bu kadar zamandır bulunamayan, öldürülen insanların hesabı verilmedi. Bu nedenle sayı ne kadar çoğalırsa ülkemiz için o kadar utanç verici. Bu konuda elimden bir şey gelmediği için, yaşadığım topraklarda kaybettirilen insanlara karşı bir şey yapamadığım için annelerden özür diliyorum.

Nur Sürer
 
Hiç görmedikleri amcalarını arıyorlar
Cumartesi Anneleri 17 yıldır çocuklarına ne olduğunu sordu. İlk olarak geçen yıl Başbakan bu anneleri dikkate aldı ama devamı gelmedi. Aslında bilinmeyen bir şey de sormuyorlar. Kimler tarafından alındığını, saatini söylüyorlar, o dönem iktidarda kim olduğunu, İçişleri Bakanı’nın kim olduğunu söylüyorlar. Demek ki ortaya çıkmaması kimsenin işine gelmiyor. Suçlulardan biri ortaya çıksa sanki bütün ayıplar ortaya çıkacakmış gibi davranılıyor. Olayın olduğu gün doğmamış bir çocuk bugün 15-16 yaşında ve hiç tanımadıkları, görmedikleri amcalarını, halalarını arıyorlar. Buna duyarsız kalmak bu ülkenin en büyük ayıplarından diye düşünüyorum.

Oya Baydar
 
Usanmadan, sessiz ama isyankâr bir sabır
 
400 kez, dile kolay. Her cumartesi oradalar. Kimimiz, vicdan borcuyla þöyle bir iliþiveriyoruz yanlarýna. Hatýrýmdadýr; nasýl sürüklenmiþ, örselenmiþ, saldýrýya uðramýþlardý. Ancak analar evlatlarýný, kadýnlar eþlerini, yakýnlarýný yaz kýþ demeden, usanmadan, terk etmeden sessiz ama isyankâr bir sabýrla böyle arar, böyle anarlar. Ben artýk siyasal iktidardan insani bir adým beklemiyorum. Ama toplumcak yapabileceklerimiz var. Bütün kayýplar için hep birlikte oturmayý baþarabildiðimizde kimse failleri saklamaya cesaret edemeyecek.


Tayfa Bandista
 
Cumartesi, hiç bu kadar anlamlı olmadı
 
Devlet sistemini ve kurumlarını ve de katillerini anlamamız için yıllardır, kendi dillerinde, yani Kürtçe ama olabildiğince sessizce meydanlardalar. Cumartesi günü ve Galatasaray Meydanı hiç bu kadar anlamlı olmadı. İnsanın yarattığı kurumların ve de devletin gözyaşı olmaz. Kanla var olan bir sistem yalan, onu sürdürenler yalan, annelerimizin gözyaşına selam. Annelerimiz 400 haftadır hüznü paylaştılar, öfkeyi örgütlediler, aşka dönüştürdüler. İnadına meydanlara doldular. Unutmadık, affetmeyeceğiz.

 

Sezen Aksu
Kayıp annelerine kederle bir kez daha
 
Sanatçı Sezen Aksu 18 Nisan 2011 günü Cumartesi Anneleri için kaleme aldığı mektuba, yine Cumartesi Anneleri için yazdığı türküyle başlamış ve altına da hüzünlü bir not düşmüştü.

Bekleye bekleye geçiyor günler
Gün sağır dilsiz sustu bülbüller

Kemiğim etim kapı önlerinde
Can kayıp can kayıp
Allah’ım bu nasıl dünya
Bu nasıl ayıp

Ah ben anayım
Yanmaz canım dışardan kora koysalar
Ümidimi kaybedemezsiniz
Ölsem de ahım tarihi karalar

“Kayıp annelerine kederle, ümitle, inançla bir kez daha.”