Sarıgül'e çete suçlaması

Trilyonluk rant
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e dair parti raporunu açıkladı: "Sarıgül'ün adının karıştığı yolsuzluk, kanunsuzluk, mafya ilişkileri ve rüşvetlere sessiz kalınması beklenemez. Trilyonluk rantlar var."
Müfettiş bulamadı
İçişleri müfettişlerinin saptayamadığı 300 bin dolarlık bir rüşvetin belgesine ulaştıklarını da ifade eden Sav, şunları söyledi: "Başkan ile imar, fen ve bazı yapı denetim müdürleri kaçak yapılara göz yummuş. İnşaat sahipleri mafyaya itilmiş."
'Biz duymamıştık'
Sav 'iddiaların, ihracı istenen Sarıgül'ün liderlik isteğiyle ilgisi'ne dair soruyu şöyle yanıtladı: "Bize geldiği 2002 ile aday gösterildiği 28 Mart 2004 seçimlerine kadar bunlar hiç gündemde yoktu."

ANKARA - CHP'nin Şişli Belediyesi'yle ilgili oluşturduğu araştırma komisyonu raporunda Mustafa Sarıgül'e yönelik ağır suçlamalar yer alırken, 300 bin dolarlık rüşvet belgesine ulaşıldığı ileri sürüldü. CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "CHP'nin, Şişli Belediyesi'nde, içinde Sarıgül'ün olduğu yolsuzluklara, mafya ilişkilerine, rüşvete ses çıkarmaması beklenmemeli" dedi.
Önder Sav, geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Mustafa Sarıgül hakkında oluşturulan komisyonun raporunu dün açıkladı. Sav, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin tespit edemediği 300 bin dolarlık rüşvet belgesi ve bu rüşvete konu olan, ancak Şişli Belediyesi arşivinde bulunamayan 'yapı ruhsatı' belgesinin, CHP Araştırma Komisyonu tarafından ele geçirildiğini belirtti. Sav, şöyle dedi:
"Rapor incelendiğinde görülecektir ki, Şişli Belediye Başkanı imar, fen ve bazı yapı denetim müdürleri ve belediye başkan yardımcıları, ruhsatsız, ruhsata aykırı kaçak yapılara göz yummuşlardır. İnşaat sahiplerini mafyanın kucağına atmışlar, yolsuzluk batağına batmışlar, belgelere göre trilyonlara varan rüşvet söz konusu olmuştur."
'Müfettiş raporu eksik'
Önder Sav, Şişli Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyada ve İçişleri Bakanlığı Müfettişi Rıdvan Aydın'ın hazırladığı 'tevdi raporu'nda Sarıgül'ün 'belediye üst düzey yöneticisi' diye tanımlandığını anlattı. Sav, "Belediye başkan yardımcısından söz edilirken, 'onun da üzerinde bir yetkili' olarak, belediye üst düzey yöneticisinin vurgulanması, belediye başkanının tarif edilmesidir. Bu konu maalesef başmüfettişin tevdi raporunda açıklığa kavuşturulamamış, ifadeler, bilgiler ve belgeler arasındaki ilişki tam kurulamamıştır" diyerek, müfettiş raporunun eksik düzenlendiğini savundu.
Destek verenlere mesaj
İddiaların, genel başkan adaylığını açıklamasıyla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Sav, Sarıgül'ün CHP'ye katıldığı 2002 yılında ve yeniden aday gösterildiği 28 Mart 2004 seçimleri öncesinde bu iddiaların olmadığını, basında yayımlanan haberlerden sonra harekete geçtiklerini söyledi. Sarıgül'ün disiplin kararı sonuçlanıncaya kadar partiyle ilişkisinin askıya alındığını kaydeden Sav, Sarıgül'ün mitinglerine katılan ve ona destek veren milletvekilleri hakkında da işlem başlatılabileceği mesajını verdi: "Suç sayılan eylemi övmek de bir suç oluşturur. Bu da bir disiplin işlemi gerektirir." Sav, YDK'nın Sarıgül'le ilgili kararını iki ay içinde vereceğini kaydetti.
İstanbul milletvekilleri Mehmet Ali Özpolat, İsmet Atalay ve Sırrı Özbek'ten oluşan komisyonun, Sarıgül'e yönelttiği en somut suçlamaya ilişkin 'rüşvet belgesi'nde, eski Şişli belediye başkan bardımcılarından R.A.'nın, mevzuata aykırı yapı kullanma izni belgesine karşılık olarak, Ç.U.'dan 300 bin dolar aldığı belirtiliyor. İkinci belgede ise, Mustafa Sarıgül ile inşaat sahibinin tanışmasına aracılık ettiği ileri sürülen N.T.B. adlı kişinin, aynı gün R.A.'dan 250 bin doları teslim aldığı bilgisi yer alıyor. N.T.B, Emniyet'teki ifadesinde ise, aldığı 250 bin doları, teknik işlerden sorumlu başkan yardımcısı O.A.'ya teslim ettiğini kaydediyor.
'Organize suç örgütü'
Şişli Belediyesi'nin uygulamaları sonucu 'milyar dolarlarla ifade edilen' rant oluştuğu iddia edilen raporda, ağır suçlamalar yöneltildi: "Dosyadaki bilgi, belge ve anlatımlar incelendiğinde Şişli Belediyesi'nde organize bir suç örgütü oluştuğu görülecektir. Suç örgütünü, inşaat mafyası, inşaat sahibi ve müteahhitleri, belediye görevlileri ve belediyenin üst düzey yöneticisi, yani Sarıgül oluşturmaktadır. Şişli Belediyesi üst düzey yöneticisi Sarıgül bu işlerin içindedir, her olaydan haberdardır. Onun bilgisi ve onayı dışında Şişli Belediyesi'nden kuş uçmaz."