Şartlı tahliye sil baştan

Adalet Alt Komisyonu, Ceza İnfaz Kanunu (CİK) tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Bugün Adalet Komisyonu, 13 Aralık'ta da Genel Kurul'da ele alınacak olan tasarı, 17 Aralık öncesi yasalaşacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Adalet Alt Komisyonu, Ceza İnfaz Kanunu (CİK) tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Bugün Adalet Komisyonu, 13 Aralık'ta da Genel Kurul'da ele alınacak olan tasarı, 17 Aralık öncesi yasalaşacak.
Alt komisyonun dünkü son toplantısında, tasarının şartlı salıverme hükümleri değiştirildi. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarında cezaevlerinde kalma süreleri azaltılırken, beş yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda erken salıverme önlendi. Bu suçlarda süreler yükseltildi. İşte CİK'teki son düzenlemeler:
Öcalan'a çıkış yok

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30, müebbet hapis cezası alanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezasına mahkûm olanlar ise cezalarının üçte ikisini çekmişse koşullu salıvermeden yararlanabilecek.
 • Şartlı salıverilmede cezaevinde yatılması gereken süre 4-10 yıl arasında uzatıldı.
 • Tasarının, Öcalan'ın şartlı salıvermeden yararlanmasını önleyen geçici maddesi somutlaştırıldı, 'Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, ölünceye kadar sürer' ibaresi eklendi.
 • Ödenmeyen para cezalarının hapis cezasına dönüştürülmesi hükmü 1 Ocak'ta, yeni yasa ise 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek.
 • Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli görülen ve özel gözetim ve denetim altında bulundurulması gerekli olduğuna karar verilenlerle, bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar da F tipine gönderilecek.
  İnfaz iki kez altı ay ertelenebilecek
 • Üç yıl ve daha az süreli hapis cezasına çarptırılanların yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş, çocuklarının ölümü veya bunların hastalıkları nedeniyle ailenin topraklarının işlenememesi veya hükümlünün hastalığının sürekli tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve ivedi hallerde infaza altı ayı geçmeyen sürelerle en fazla iki kez ara verilmesi hükmü getirildi.
 • Çocuklara uygulanacak disiplin cezalarına, 'kapalı ceza infaz kurumuna gönderme' eklendi. Odaya kapatma cezası öncesi ve sonrası doktor kontrolü koşulu getirildi. Odaya kapatma cezası beş günle sınırlandırıldı.
 • Hücreye koyma cezası hâkim onayıyla başlayacak.
 • Hükümlünün odasında bulunan ihtiyaçtan çok yayına el konulması hükmü tasarıdan çıkarıldı.