Savcıdan Balbay ve Haberal'a kötü haber

Savcıdan Balbay ve Haberal'a kötü haber
Savcıdan Balbay ve Haberal'a kötü haber
CHP'den milletvekili seçilen Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerine ilişkin kararın yarın çıkacağı öğrenildi. Tahliye taleplerine ilişkin görüşlerini açıklayan duruşma savcıları tutukluluk halinin sürmesini istedi

Selahattin GÜNDAY

İSTANBUL - Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Zonguldak’tan, Gazeteci Mustafa Balbay’ın ise İzmir’den CHP milletvekili seçilmesinin ardından avukatları tahliye dilekçesi sunmuştu. Mazbata ile birlikte sunulan dilekçeler davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirmeye alındı. Tahliye talepleri ile ilgili mahkemenin savcıları Nihat Taşkın ile Mehmet Ali Pekgüzel’e de görüşleri sorulmuştu. Gün boyu değerlendirmelerini yapan iki savcı tahliye taleplerine ilişkin görüşlerini’ mahkemeye gönderdi. Savcılar, Mustafa Balbay ile Haberal’ın tahliye taleplerinin "reddi" konusunda görüş bildirdi. Savcıların ret yönündeki görüşlerine ise Anayasanın 83/2 maddesinin göndermesiyle 14. madde gerekçe gösterdikleri belirtildi.

ANAYASANIN 83/2. MADDESİ

Anayasanın 83/2. maddesi ise şöyle: "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğdrudan doğruya TBMM'ye bildirmek zorundadır."

ANAYASANIN 14. MADDESİ

Anayasanın 'Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması' başlığı altındaki 14. madde ise şöyle: "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir." 
 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekili seçilen iki sanık için kararını yarın açıklaması bekleniyor. (dha)