Savunmaya özgürlük yolu

Danıştay, avukatların polis ve jandarmada bulunan soruşturma dosyalarını incelemelerini izne bağlayan düzenlemeye onay vermedi.

ANKARA - Danıştay, avukatların polis ve jandarmada bulunan soruşturma dosyalarını incelemelerini izne bağlayan düzenlemeye onay vermedi. Düzenlemenin yürütmesini durduran Danıştay, savunma hakkına çok önemli destek verdi.
Avukata yasak: 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, birçok yönüyle temel hak ve özgürlükleri engellendiği ve kolluk güçlerine, hukuku zorlayan geniş yetkiler tanıdığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Yönetmeliğin en fazla eleştirilen maddelerin de biri de, 'Müdafinin soruşturma evrakını incelemesi' başlıklı 22'nci maddesiydi. Maddenin 1. fıkrası "Müdafinin (avukat) kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir" düzenlemesini getirmişti. Dolayısıyla avukatların, savcının yazılı emri olmadıkça, haklarını savunacakları kişilerle ilgili polis ve jandarmadaki soruşturma dosyasındaki evrakları incelemesi yasaklanmış, dolayısıyla savunma hakkı ciddi biçimde sınırlanmıştı. Savunma hakkına önemli bir destek olarak görülen karar, düzenlemenin esastan iptaline yönelik ışık olarak görüldü.