Seçim yasakları başladı

YSK'nın belirlediği esaslara göre, bugünden itibaren, 27 Mart saat 18.00'te sona erecek seçim propagandası dönemi içinde bazı yasaklara uyulması gerekiyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi ve bu döneme ilişkin yasaklar başladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre, bugünden itibaren, oy verme gününden önceki gün olan 27 Mart saat 18.00'te sona erecek seçim propagandası dönemi içinde bazı yasaklara uyulması gerekiyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu amaçla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.
Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak. Buna göre, kamuya ait bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil)
tören düzenlenmeyecek, nutuk ve demeç verilmeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmayacak.

ANKET YASAĞI SON GÜN

Her türlü kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler; tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk
ilkelerine uyulmak koşuluyla 27 Mart sabahına kadar radyo ve televizyonlarda yayınlanabilecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketler, yayınlanmadan önce, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin de açıklanması zorunlu olacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Propaganda dönemi, 27 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Bu saatten oy verme günü olan 28 Mart Pazar günü saat 21.00'e kadar yayın yasağı uygulanacak. 28 Mart Pazar günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve
yorum yapılmayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında, ancak YSK tarafından seçimle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar
verebilecek.

İÇKİ VE SİLAH YASAK

Oy verme günü olan 28 Mart Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satışı
yasak olacak. İçkili yerlerde içki verilmeyecek. Umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilecek. Saat 06.00'dan 24.00'e kadar, emniyet güçleri dışındakiler silah taşıyamayacak.