@sarikayaercan

Seçimin 'eğitim' formülü: 4+4+4=1+8+4

Seçimin 'eğitim' formülü: 4+4+4=1+8+4
Seçimin 'eğitim' formülü: 4+4+4=1+8+4
7 Haziran yaklaştıkça partilerin seçim vaatleri bir bir ortaya çıkıyor. Partiler yıllardır yap-boz tahtasına dönen ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren eğitimde yeni başlangıç sözü veriyor. Meclis'te grubu bulunan muhalefet partileri 4+4+4 sistemini kaldıracağını dile getiriyor. Bunlardan CHP, 1+8+4 formülünü öne sürüyor. AKP ise kendi kurduğu sistemin devamından yana...
Haber: ERCAN SARIKAYA - ercan.sarikaya@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Eğitim, Türkiye’nin kanayan yarası. Yıllardır yap-boz tahtasına dönüşen sistem bir türlü rayına oturtulamadı. Hükümetlere, hatta milli eğitim bakanına göre değişen ‘bir mehter takımı edasıyla’, ‘iki ileri bir geri’ giden eğitim sistemi hem öğrenciler hem de velilerin uykularını kaçırıyor.

Dershanelerin kaldırılmasıyla sınavlara hazırlanan öğrenciler için çare arayan velilerin bir telaşı daha var ki o da 7 Haziran’da yapılacak seçimler… Seçimleri ‘eğitim sisteminde değişiklik’ olarak gören öğrenci ve veliler heyecanla partilerin eğitimle ilgili vaatlerini inceliyorlar. Kabusa uyanmamak için şimdiden tedbir almanın yollarını arıyorlar. Aslında haksız da değiller… Çünkü seçim beyannamesini açıklayan Meclis’te grubu bulunan partilerden ikisi hatta sızan bilgilerle MHP ’yi de dahil edersek üçü eğitimde köklü değişikliklere imza atacağını dile getiriyor. Sadece 13 yıldır iktidarda olan ve eğitim sisteminde defalarca değişiklik yapan AKP eğitimle ilgili bu kez köklü değişimden çok, var olanı koruma ve geliştirme üzerine vaatlerde bulunuyor.

77 milyonluk Türkiye’de yaklaşık 6 milyon öğrenci bulunuyor, velileri ile birlikte bu sayı üçe katlanıyor. O nedenle partiler seçim bildirgelerinde eğitime, gelecekte iyi nesiller yetiştirmeye dair projeler ortaya koymaya çalışıyorlar.  Peki hangi parti eğitime dair ne vaatlerde bulundu? İşte Meclis’te grubu bulunan partilerin eğitime dair vaatleri:


AKP: ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

 

AK Parti , 7 Haziran sonrasını ikinci atılım dönemi olarak adlandırıyor ve eğitimde mevcut eğitim sistemini geliştirerek devam ettireceği sözünü veriyor. Üniversite sınav sistemini değiştirmeyi planlayan AK Parti’nin eğitimle ilgili vaatleri arasında şunlar bulunuyor:

*İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.

*‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ni başlatacağız. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız

*Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştireceğiz. 

*Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. 

*FATİH projesi aracılığıyla tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız.

*Okullarda ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda tüm okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi için yeter sayıda derslik inşasına devam edeceğiz.

*Ortaokullarda hayata geçirilen seçmeli ders uygulamasını geliştireceğiz.

*Ortaokul sekizinci sınıfta uygulanan merkezi ortak sınavların geliştirilmesini sağlayarak, eğitim sisteminin performansının izlenmesi  ve değerlendirilmesinde de kullanacağız.

“En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesi hayata geçirilecek  ve aileler üzerinden  önemli bir külfet kaldırılmış olacaktır.

*Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandıracağız. Eğitim fakültesi  öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlayacağız.

*Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.

*Yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, üniversite özerkliğini odağına alan yeni bir “Yükseköğretim Çerçeve Yasası” hazırlayacağız.

*Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılmasını temin  edeceğiz.CHP : 4+4+4’ÜN YERİNE 1+8+4

CHP seçim bildirgesinde, hayata geçirildiğinde de karşı çıktığı ancak iptal ettirmeyi başaramadığı 4+4+4 eğitim sistemi değiştireceğini dile getiriyor. Okula başlama yaşını 7’ye çıkarıp 13 yıl kesintisiz eğitim vaat ediyor. Öğretmenlere atama sözü veren CHP’nin eğitim vaatlerinin bazıları şunlar:

*Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 eğitim sistemini hayata geçireceğiz. 13 yıl süreli, tam gün, nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi her çocuğumuz ve gencimiz için mümkün kılacağız.

*Temel eğitimde okulların kendi bütçelerinin olacağı bir modele geçişi sağlayacağız.

*Karma eğitimden ödün vermeyeceğiz.

*Öğrencileri okul kazalarına karşı sigortalayacağız.

*Tam gün eğitim sayesinde okulda geçen süre içerisinde öğrenim saatlerinin oranını azaltacağız.

*“İnkılap Tarihi” dersinin liselerde “Cumhuriyet Dönemi Tarihi” olarak yeni ve zengin bir içerikle okutulmasını sağlayacağız.

*İlköğretim aşamasında öğrencilere bir yıl süreyle yabancı dil ağırlıklı eğitim verilmesini sağlayacağız.

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini seçmeli ders olarak düzenleyeceğiz.

*Temel eğitime başlama yaşını çocuk gelişimi için en uygun dönem olan 7 yaşına (72 aydan sonra) yükselteceğiz. Mesleki eğitimi, 8 yıllık ilköğretimin dışına çıkaracağız. "Eve en yakın okul, en iyi okuldur" ilkesi doğrultusunda taşımalı eğitimi asgari düzeye indireceğiz.

*Mesleki ortaöğretimden mesleki yükseköğretime geçişi tamamen sınavsız yapacağız. OSB’lerde ve Sanayi Sitelerinde çıraklık merkezi ve yatılı meslek liseleri kuracağız. Mesleki eğitimin eşgüdümünden sorumlu bir Mesleki Eğitim Yüksek Enstitüsü (MEYE) kuracağız.

*Ortaöğretim başarı puanını akademik ortalama ve MLBS sonucunu dikkate alarak belirleyecek ve üniversiteye yerleştirmede etkisini artıracağız. Ortaöğretimin son yılında aynı nitelikte iki yerleştirme sınavı gerçekleştirerek öğrencilerin üniversiteye yerleştirme puanının, bu sınavlar arasında en başarılı oldukları sınava göre belirlenmesini sağlayacağız

*YÖK’ü kaldıracağız.

*Yaşa bakmaksızın, isteyen tüm öğretmenlere lisansüstü ve doktora eğitimi için burs sağlayacağız. Tüm öğretmenleri kadrolu olarak atayacağız. Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsünü, ek göstergelerini ve ek ders ücretlerini yükselteceğiz. Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayacağız. 140 bine yaklaşan öğretmen açığını kapatacağız. Aile Sigortası Programı ile yoksul öğrencilere, zorunlu eğitimi kapsayan tüm dönemler için aylık 240 TL eğitim desteği vereceğiz.

MHP: TEMEL EĞİTİM 9 YIL

Henüz seçim bildirgesini açıklamayan MHP’den sızan bilgilere göre 3 Mayıs’ta açıklanacağı söylenen beyannamede 4+4+4 sisteminin kaldırılması ve temel eğitimin 9 yıl olarak planladığının vurgulanacağı dile getiriliyor. MHP’nin seçim beyannamesinde, eğitim vaatleri arısında temel eğitimin 9 yıla çıkarılacağı, eğitim dilinin Türkçe olacağı vurgusunun yapılacağı, eğitimde yap-boz sistemine son verileceğinin dile getirileceği öne sürülüyor.

HDP: 7 GÜN 24 SAAT KREŞ HİZMETİ

HDP seçim bildirgesinde anadilde eğitime vurgu yapılarak 4+4+4 uygulamasına son verileceği dile getiriliyor. HDP’nin vaatleri arasında en çarpıcı olanlarından biri ise kreşlerin 7 gün 24 saat açık kalacak olması. Ücretli öğretmenliğe son verileceğinin dile getirildiği bildirgede eğitimle ilgili şu vaatler yer alıyor:

*Eğitim, kamu hizmeti olarak ücretsiz olarak sağlanacak. Okulun ve öğrencilerin temel ihtiyaçları okul bütçesinden karşılanacak, her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek.

* 4+4+4 uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak yeniden yapılandırılacak.

*Eğitim sistemi özgürlükçü, anadili temelinde çok dilli hale getirilecek.

*Dezavantajlı ve ezilen cinsiyet grupların üniversite eğitiminden eşit olarak yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık ve kota politikası uygulanacak.

*Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerekli altyapı koşulları sağlanarak gerçekleştirilecek.

*Ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak.

*Bütün okullarda sabahçı, öğlenci uygulamalarına son verilecek, tekli eğitim sistemine geçilecek. Öğlen vakitlerinde öğrencilere yemek verilecek.

*Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.

*Tüm mahallelere kreş ve anaokulu açılacak, kreşler 7/24 hizmet verecek.

*Her gencin başarısına göre tercih ettiği bölümde okumasını sağlayacağız. Üniversite meclisleri yer alacak, YÖK'ü tümden kaldıracağız. Onun yerine üniversiteler arası bilgi alışverişini sağlayacak bir kurul kuracağız. Karşılıksız burs vererek, öğretim ücretlerinin kaldırılması için bütçe ayıracağız.