Sendikacılardan gergin toplantı

Verheugen, İstanbul'da işçi ve işveren sendikalarının temsilcileriyle görüştü. Toplantının gergin geçtiği belirtildi. Konfederasyon başkanları birbirlerinden...

İSTANBUL - Verheugen, İstanbul'da işçi ve işveren sendikalarının temsilcileriyle görüştü. Toplantının gergin geçtiği belirtildi. Konfederasyon başkanları birbirlerinden duydukları rahatsızlığı görüşme sonrası dile getirdi. Görüşmenin ardından DİSK ve KESK genel başkanları ayrı ayrı, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK başkanları ise bir arada açıklama yaptı:
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: Çalışma yaşamında hâlâ 12 Eylül hukuku olduğunu ve örgütlenme özgürlüğü önünde engeller bulunduğunu söyledik. Toplantıda güllük gülistanlık bir tablo sunuldu. TİSK katılmamalıydı.
KESK Başkanı Sami Evren: Görüşmede Eğitim-Sen'in kapatılma davasını gündeme getirdik. Verheugen bunun skandal olacağını söyledi. Verheugen'e, Türkiye'de kamu çalışanlarının toplusözleşme ve grev hakkının olmadığını, hükümetin sözleşmeleri tek taraflı belirlediğini, gösteri ve toplantı yasalarının hâlâ problemli olduğunu ve 1 Mayıs yasağını aktardık. Görüşmede işveren örgütünün bulunması doğru değildi.
Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç: Herkes kendi sorunlarını dile getirdi.
TİSK Başkanı Refik Baydur: Toplantıya Türkiye'nin AB ile ilgili olumlu yanlarını ortaya koymak üzere katıldık. Bazıları, spesifik, şahsi dertlerini anlattı. Bu, doğru değil. Verheugen, Türkiye'deki işçi-işveren konusunda bizimle görüşmek istedi. Burada memur sendikalarının olmasını yadırgıyorum. Memur sendikaları, tamamen şahsi işlerini gündeme getirdiği için sinirlendim, ama hiçbir şey söylemedim.
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu: DİSK'le birlikte bizim organize ettiğimiz görüşmede bazı arkadaşların iletişimsizlikten kaynaklanan gereksiz davranışları oldu.