Sezer, iki yasayı veto etti

Derneklerle partilerin yurtdışından yardım alabileceğini düzenleyen yasayla, vekillik süresini akademik terfide geçerli sayan yasa Çankaya'dan döndü.

ANKARA - Derneklerin siyasi partilerle yurtdışından yardım kabul etmesi ve bakanlıkla milletvekillikte geçen sürenin akademik terfi almada geçerli sayılmasına ilişkin yasa düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosuna uğradı.
Sezer, Dernekler Kanunu'nu kısmen iade gerekçesinde, derneklerin siyasi partilere yardım yapabilecekleri ve partilerden yardım alabileceklerine ilişkin 10. madde hükmüyle yurtdışından maddi yardım alabileceklerine ilişkin 21. maddesinin, Anayasa'daki siyasi partilerin uyacakları esaslarla bağdaşmadığını savundu.
Sezer, Anayasa'nın, siyasal partilerin uyacakları esasları düzenleyen 69. maddesinin 10. fıkrasında yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddi yardım alan siyasi partilerin temelli kapatılacaklarının hüküm altına alındığını hatırlattı. Yeni düzenlemeye göre bir derneğin yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alıp, bu yardımı siyasal partilere yardım adı altında aktarmalarının mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasal kurala uygunluğu sağlayacak bir önlem bulunmadığı için yasayla Anayasal yasağın dolaylı yoldan aşılmış olacağını kaydetti.
Akademik terfiye de veto
Sezer, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5229 Sayılı Yasa' nın, doçent unvanına sahip milletvekillerinin bakan ve milletvekilliği görevinde geçen sürelerinin profesörlük için yeterli sayılmasına dair 2. maddesini de TBMM'ye iade etti. Sezer, iade gerekçesinde, doçentlikten profesörlüğe yükselmede aranan beş yıllık sürenin bilimsel çalışmayı içermesi gerektiğini belirtti.