Sezer, Yetiş'in kararnamesini iade etti

Cumhurbaşkanı Sezer, TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Yetiş'in atanmasına ilişkin kararnameyi geri gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Nüket Yetiş'in atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamayarak, Başbakanlığa iade etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada kararnamenin, atamanın dayanağını oluşturan ve 278 sayılı Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Yasa'ya 5016 sayılı yasa ile eklenen geçici 3'ncü maddenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu
maddenin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermesi nedeniyle iade edildiği belirtildi.