Sezer'den bir veto daha

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzman tabiplerin yan dal uzmanlığa geçiş esaslarında değişiklik yapan Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun'da...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzman tabiplerin yan dal uzmanlığa geçiş esaslarında değişiklik yapan Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Meclis'e iade etti. Yasa, 10 Temmuz 2003'te çıkan Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına Dair Kanun sonrası konuyla ilgili çıkarılan yönetmeliğin Danıştay'ca iptali üzerine ortaya çıkan boşluğu doldurmayı öngörüyordu.