Sezer'den üç önemli itiraz

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetleri zorlaştıran, yasanın üç maddesini veto etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetleri zorlaştıran, yasanın üç maddesini veto etti. Yasa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak başta olmak üzere kimi belediye başkanları hakkında süren davaları Yargıtay'dan alıp yerel mahkemelere aktarılmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçeleri şöyle:
İhbarı zorlaştırmayın: Anayasa Mahkemesi'nin 5 Aralık 1968 tarihli kararında ihbarda kimliğin önemli olmadığı kabul edilmiştir. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması koşulu, ihbar ve şikâyette bulunanın aynı zamanda iddialarını destekleyecek delilleri toplamak ve sunmakla yükümlü tutulması anlamına gelir. Cidddi bulgu ve belgeleri bulmak şikâyetçinin değil, soruşturmacının görevidir. Bu düzenlemenin, suçun ortaya çıkarılmasını engelleyeceği açıktır.
İhbarcıya soruşturmanın sakıncalı : Yasa; ihbar ve şikâyetin 'memur ya da kamu görevlisinin mağdur edilmesi amacıyla yapıldığı' gerekçe gösterilerek hemen hemen tüm ihbarcı ya da şikâyetçinin soruşturma geçirmesine neden olacak niteliktedir. İhbar ve şikâyet yolunun kullanılmasını neredeyse tümüyle olanaksızlaştıran düzenlemer, suç işleyen memur ve kamu görevlilerinin korunduğu izlenimine yol açar niteliktedir.
Maddeyi unuttunuz: (Belediye başkanı ve üst düzey kamu görevlileri hakkında Yargıtay'da ve il ağır ceza mahkemelerinde açılan davalarla Danıştay'ca itirazen incelenen kararların yetkili mahkemelere devrini öngören geçici maddeye ilişkin olarak) 4483 sayılı yasanın 9. maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmamıştır. Danıştay'da itirazen incelenen kararlara ilişkin kuralın uygulama alanı yoktur.
Cumhurbaşkanı Sezer, basın suçlarında hapis cezasını kaldıran yeni Basın Yasası ile özel sektöre devletin izni ve denetimi altında güvenlik hizmeti verme olanağı tanıyan Özel Güvenlik Yasası'nı ise onayladı.