Sezer'den uyarı

Cumhurbaşkanı Sezer, 19 Mayıs mesajında tartışmalı YÖK değişiklikleri için hükümeti eleştirerek, Köşk'teki yasayı 'veto' edeceğinin işaretini ortaya koydu.
Sezer, Başbakan Erdoğan'ın, 'Egemenlik TBMM'de' sözü için de, "Egemenliği ulus adına kullanan organlar, birbirlerinin yetki alanına girmemeli" dedi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, YÖK Yasası konusunda hükümete sert çıkarken, yasayı 'veto' edeceğinin de açık mesajlarını verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilke ve devrimlerine dayanan, anayasal ilkelerle yönetilen kurumlar ve kurallar devleti olduğunu, ulusa ilişkin egemenliğin,
erkler ayrılığı ilkesi gereği anayasal organlarca kullanıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sezer'in 19 Mayıs mesajı özetle şöyle:
Açık veto sinyali: Anayasa, organların yetkilerini ve bu yetkilerin kullanılmasının sınırlarını saptarken, erklerin dengelenmesi yönünden hukuksal güvenceler de getirmiştir. Her organın yetkilerinin sınırlarını bilmesi, sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, kurumlararası uzlaşmayı getirecek ve toplumsal uzlaşmanın yolunu açacaktır. Ulus adına egemenliği kullanan organların birbirlerinin yetki alanına girmeleri, devlet organları arasındaki uyumu bozacağı gibi, demokrasinin gelişimini de olumsuz etkiler.
Cumhuriyeti sorgulatmam: Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet'in temel niteliklerinin korunması, kollanması ve yaşatılması konusunda duyarlılıklarını her zaman gösteren yurttaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın Cumhuriyet'in değerlerinin sorgulanmasına yol açacak tutum, davranış ve eylemlere hiçbir zaman izin vermeyeceğini önemle vurgulamak istiyorum.
Laiklikten taviz yok: Sorunlarımızı çözmek, Cumhuriyet'in 81 yıllık kazanımlarına yenilerini eklemek, ülkemizi her alanda güçlü kılmak ve dünyadaki saygınlığını artırmak için çabalarımızı anlayış birliği içinde sürdürmeliyiz. Türkiye, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte seçimini çağdaşlıktan yana yapmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesi, bu seçimin zorunlu sonucudur. İçinde bulunduğu toplumun yapısını iyi bilen
Atatürk, demokratikleşme sürecinde gerçekleştirilen dönüşümlerin temeline laikliği yerleştirmiştir. Yönetimde, eğitimde, toplumsal alanda ve hukuk sisteminde yaşama geçirilen ve devletin siyasal, sosyal, hukuksal, ekonomik hiçbir alanının din kurallarıyla düzenlenemeyeceğini öngören laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan değerlerin temel taşıdır.
Türban kararına gönderme: Türkiye'nin sorunu, laiklik ilkesinin farklı tanımlanmak istenilmesindenkaynaklanmaktadır.
Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararlarında da belirtildiğigibi laikliğin anlamı, ülkelerin koşullarına göre oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik anlayışı da Anayasa'nın değiştirilemez kurallarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi kararları ile, açık biçimde ortaya konulmuştur.
Herkes kenetlenir: Cumhuriyet'in en önemli özelliği, yurttaşlarımızca sahiplenilmiş olmasıdır. Cumhuriyet'e tehditler yönelmesi durumunda, yurttaşlarımızın siyasal görüşü ne olursa olsun, yönlendirmelerden etkilenmeden Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için bir arada kenetleneceğinden kuşku duyulmamalıdır.
Sezer, mesajında Cumhuriyet'le birlikte eğitimin devlet politikası haline getirildiğine vurgu yaparken, AKP'nin YÖK Yasası'nda yer verdiği imam-hatip lisesi düzenlemesine de değindi. Sezer, "Ulusal eğitimin sorunlarının
çözümlenmesi ve öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmalarında,
anayasal ilkeler göz önünde bulundurulmalı, öğretim birliği özenle
korunmalıdır" derken, devletin ilgili kurumlarının, laik eğitim ve öğretim birliği ilkesinin korunması konusunda duyarlılık göstermelerinin zorunluluğuna işaret etti. Sezer YÖK yasası'na atfen "Türkiye'nin AB, işsizlik gelir dağılımı gibi sorunları varken yapay gündemlerle tartışma yaratılması üzüntü verici" dedi.
Arınç: Özgür düşünün
Öte yandan, Başbakan Tayyip Erdoğan, mesajında, "Geçmişe ve toplumsal değerlerine sahip çıkarak geleceğine yön verecek, sorgulama melekesine sahip gençler yetiştirmek toplumsal amaçlarımızdan birisidir" dedi. TBMM Başkanı Bülent Arınç ise gençlere "Milletimizin gençlerin omuzlarında yükselebilmesi, sizlerin yarınlara din, dil, tarih şuuruna sahip; özgür düşünceli, toplumun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan kişiler olarak yetiştirilmenize bağlıdır" diye seslendi.