Sınavsız atamaya ret

Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve sınavsız atamaya olanak tanıyan 'Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik'le ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.

ANKARA - Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve sınavsız atamaya olanak tanıyan 'Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik'le ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. Türk Tabipler Birliği'nin başvurusu üzerine bu kararı alan Danıştay 5. Dairesi'nin gerekçesinde "Merkezi olarak yapılan mesleki bilgi sınavının kaldırılıp, yerine yayınların değerlendirilmesi aşamasının getirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır" denildi. Buna göre, genel müdürlüğü döneminde hazırlanan yönetmelikle klinik şefliğine
ataması yapılan eski Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Çetin Dinçel ile 28 Ağustos 2003'ten sonra klinik şefi olarak atananların klinik şefliği hukuken düştü.