Sistematik ve kasıtlı saldırı

Başkan Özkaya dahil bazı Yargıtay üyelerine yönelik suçlamaları Yargıtay Büyük Genel Kurulu sert yanıtladı: Bakan dahil, önemli devlet sorumluluğu olan kişiler yakışıksız açıklamalar yaptı. Kuruma sistemli saldırı var, hedef erkler arası dengeyi bozmak. Basın da çıkar için bunlara katıldı.

ANKARA - Çakıcı dosyası ve 'Neşter-2' soruşturmasında adı geçen bazı üyeleri nedeniyle suçlamalara muhatap olan Yargıtay, sert yanıt verdi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararları, dün bir bildiriyle açıkladı. Bildiriyi Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya okudu. Bildiride şöyle denildi:
Saldırı sistemli: Temel hak ve özgürlüklerin demokratik, laik, hukuk devleti ilkelerinin sarsılmaz güvencesi olan Yargıtay, ülke düzeyinde adaletin gerçekleştirilmesinin, Türk hukukunun geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını tam bir özveri ve üstün başarı ile sürdürmektedir. Böylesine önemli ve anayasal görevler üstlenen Yargıtay, bir süredir sistemli ve kararlı karalamaların hedefi haline getirilmiştir.
Cumhuriyeti içine sindiremeyenler: Cumhuriyetin, yargının ve Yargıtay'ın nitelik ve yapısını içine sindiremeyen çevrelerin bunu değiştirme düşüncesi ile erkler arası dengeyi bozma, denetleyen vasfından rahatsız oldukları yargıyı yıpratma gayesinde oldukları görülmektedir.
Bakan ve vekiller: Bakan, milletvekili, TBMM Komisyon Başkanlığı gibi önemli devlet sorumluluğu olan kişilerin yargı ve Yargıtay hakkındaki yakışıksız ve sorumsuz açıklamaları bir kısım kurum ve kuruluşların basın yayın organlarının da kişisel ikbal ve istikbal ya da ekonomik çıkar uğruna katıldıkları saptanmış, esefle karşılanmıştır.
Mağdur olduk: Ancak, bu kişi ve kurumlar tarafından suçlanan Yargıtay'ın soruşturmaya konu olan dosyaların hangisinin kötü niyetli kişilerin istekleri doğrultusunda karara bağlandığı açıklanamamıştır. Bu durumda müvekkil-vekil arasındaki telefon görüşmelerinde oluşan ilişkilerin tek mağduru hâkimler olmuştur.
Hâkimlere saygı: Yargıtay ve mahkemeler, cumhuriyeti, devleti ayakta tutan temellerdendir. Bu temeli sağlam ve itibarlı tutmak herkesin görevidir. Bir hâkimden, mahkeme kararından söz edilirken saygılı olmak gerekir. Hâkim de insandır ve mahkemeler de insanlardan oluşur.
Değişiklik tehlikeli: Hâkimi teminattan ve bağımsızlıktan yoksun kılmak, teminatı zedeleyecek, bağımsızlığı giderecek hükümler getirmek, teminatı ve bağımsızlığı kötüye kullanan tek hâkimin mevcudiyetine katlanmaktan çok daha sakıncalı, hatta ülke için tehlikelidir.
Dokunulmazlık vekilde: Hâkim teminatı, hâkimlere tanınan bir imtiyaz değildir, yargılanan kişiler için bir güvencedir. Siyasal gücün etkilerine maruz kalmış yargı, objektifliğini, temel hak ve özgürlükleri etkin şekilde koruyabilme yeteneğini yitirir.
Yargı mensuplarının söz ve eylemlerinden yargılanamayacağına dair Anayasa ve yasalarda hüküm yoktur. Oysa seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. İşte bu düzenlemeler imtiyazdır, hatta zırhtır. Hâkimin teminatı ile böyle bir yasama dokunulmazlığını birlikte mütalaa etmek, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz, demokrasiye uymaz.
Rejim tehlikede: Yine değinmek gerekir ki, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu konusunda basına yansıyan tartışmalar ve bu kurula ait yetkilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na verilmesi biçimindeki düşüncelerin yukarıda değinilen ilkelerle bağdaştırılması da mümkün değildir.
Bu tutum, Anayasa ile Yargıtay'a verilen yetkilerin gaspıdır. Böyle bir beklenti, rejimi demokratik çizgiden çıkarma tehlikesini de beraberinde taşır.
Vakardan sustuk: Yüce Yargıtay'ın kendisine ve yargıya yapılan haksız ve çirkin saldırılara, bugüne kadar sessiz kalmasının nedeni aczinin değil, vakarının hâkimlerin kararları ile konuşması ilkesi ve üstlendikleri sorumluluklarının gereği olduğu gözden uzak tutulmamalıdır."
Bazı üyeler şaşırdı
Özkaya, bildirinin oybirliğiyle hazırlandığını söylerken, toplantı bitiminde bildiriyi gazetecilerin elinde gören bazı üyeler 'İlk kez gördük' dedi. Üyeler, metnin tartışılabileceğini belirtti.