Sivil örgütler tasarıya sert tepki gösterdi

Sivil toplum örgütlerinin kamu reformu tasarısına tepkileri sürüyor.

ANKARA - Sivil toplum örgütlerinin kamu reformu tasarısına tepkileri sürüyor.

  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek ve üyeler, dün TBMM Çankaya kapısı önünde eylem yaptı. Tasarının uygulanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sayek, AKP'nin, reform adı altında, halkın mağdur olacağı bir sistemi getireceğini söyledi. TTB Merkez Konseyi üyeleri, daha sonra Meclis bahçesindeki bir ağaca, üzerinde 'Tasarıyla ülke pazar, devlet şirket, vatandaş müşteri haline getiriliyor' yazılı afiş astı.
    'Ülkede kaos çıkar'
  • TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç, yazılı bir açıklama yaparak, tasarının 'Türkiye'nin, uluslararası sermayenin sınırsız ve kuralsız egemenliğine teslim edilmesi sürecinde önemli bir aşama' olduğunu savundu.
  • Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, tasarı yasalaşırsa, Türkiye'nin içinden çıkılamaz bir kaosa sürükleneceğini ileri sürdü.
  • İÜ Senatosu, yaptığı açıklamada, 'Tasarının beşinci maddesinin 'D' fıkrasındaki ifadeler, kamu hizmetlerinde insan haklarının geliştirilmesi amacından çok, türbana ilişkin endişelerin somutlaşması olarak algılanmalı.
    Türbanın kamusal alanda serbestleşmesi hedefleniyor' dedi.