Sivillerden YÖK bildirisi

17 sivil toplum örgütü, dün üniversitelerle ilgili bildiri yayımladı. Bildiride ortak talepler şöyle sıralandı:

ANKARA - 17 sivil toplum örgütü, dün üniversitelerle ilgili bildiri yayımladı. Bildiride ortak talepler şöyle sıralandı:

  • Üniversite çalışanlarının sendikal örgütlenmesi önündeki engeller giderilsin.
  • YÖK kaldırılsın, üniversiteler demokratikleştirilsin. Rektör de dahil tüm kurullar, üniversite bileşenlerinin katıldığı seçimlerle belirlensin.
  • Üniversiteleri paralı yapma girişimine son verilsin.
  • Üniversite çalışanlarının iş yükü azaltılsın, kadroda adil, eşit dağılım yapılsın.
  • Öğretim üyelerinin bilimsel çalışma yapma olanağını geliştirecek önlemler alınsın.
  • Vakıf üniversitelerine peşkeş çekilen araştırma fonları üniversitelere yönlendirilsin.
  • Üniversite öğrencilerinin demokratik hak arama eylemlerinde maruz kaldığı saldırılar sona ersin, öğrencilere verilen disiplin cezaları sonuçlarıyla birlikte kaldırılsın.