Sokak için çözüm önerileri

Sokak çocuklarına yönelik bir rapor hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların ailelerine iş verilmesini ve barınmaları için 'sokak çocukları rehabilitasyon merkezleri' oluşturulmasını önerdi.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Sokak çocuklarına yönelik bir rapor hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların ailelerine iş verilmesini ve barınmaları için 'sokak çocukları rehabilitasyon merkezleri' oluşturulmasını önerdi. Kapkaç olaylarının artması nedeniyle, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'ten oluşan 'kapkaç komisyonu' kurulmuştu. İlk rapor Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt komisyonundan geldi. 'Çocukları sokağa düşüren nedenlerle sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' başlıklı raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

  • Ailelerin ve toplumun duyarlı olması ve bilinçlendirilmesini sağlamak için yazılı ve görsel medyadan yararlanılmalı. Sokak çocuklarının iyi örneklerinin yaşamöyküleri toplum gündemine taşınmalı.
  • Tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapmalı ve koordineli çalışılmalı.
  • Sokak çocuklarının YİBO ve PİO okullarında eğitilmeleri sağlanmalı. Sokak çocuklarının özel durumları izlenerek, kendilerine bu konuda uzman rehberler yardım etmeli.
  • İllerin yoksulluk haritası çıkarılarak, çalışabilecek aileler tespit edilmeli ve ailelerin meslek edindirme kurslarından geçirilerek işletmelerde istihdam edilmeleri sağlanmalı.
  • Bu çocuklara aile sıcaklığını verebilecek 'sokak çocukları rehabilitasyon merkezleri'nin oluşturulması için belediyelerle işbirliği yapılmalı. Çocuklarla ilgili verilere ulaşabilmek için internette bilgi ağı oluşturulmalı.