SSK hastaneleri tarihe karışıyor

Bedelleri ödenecek
Bakanların imzasına dün sunulan ve sağlık kurumlarının tek elde toplanmasını hedefleyen tasarıya göre 148 SSK hastanesi bedelleri karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Diğer kamu kuruluşlarına
ait olan hastaneler bedelsiz devredilecek.
Özlük hakları değişmeyecek
Yalnızca TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ve mahalli idarelere bağlı sağlık kurumlarına dokunulmayacak. Devredilen kuruluşlardaki personelin özlük haklarında bir değişiklik yapılmayacak, hastaneler kapatılmayacak.
İşçi-işveren tek ses
Türk-İş Genel Başkanı Kılıç, TİSK Genel Sekreteri Piriler ve Sağlık Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Tombul ise yargıya gideceklerini söyledi: SSK hastaneleri işçi ve işverenin primleriyle ayakta durur. Bize sormadan devir yapılması hukuka aykırıdır.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi
NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - AKP, 148 SSK hastanesinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin ilk adımı attı. Konuyla ilgili hazırlanan tasarı, dün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Sivil toplum örgütleri ise SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini 'hukuka aykırı' olarak nitelerken, engellemek için her türlü girişimde bulunacaklarını söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, SSK'ya ait hastane ve sağlık kuruluşlarının bakanlığa bedeli karşılığında devredileceğini, diğer kamu kurumlarına ait birimlerin ise bedelsiz devredileceğini söyledi. Bakan Çiçek, SSK hastanelerinin bakanlığa devir bedelinin, oluşturulacak komisyonca belirleneceğini belirtti.
Çiçek, tasarının yasalaşmasıyla birlikte bazı hastanelerin kapatılmasının söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine, "Hastane kapatmayı düşünmüyoruz. Azami verim için sağlık hizmetlerinin tek elde toplanmasını hedefliyoruz" yanıtını verdi.
Tasarı ne getiriyor?
Söz konusu tasarı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ve mahalli idareler hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kurumlarının, çalışan personeli, taşınır-taşınmaz malları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları dahil en kısa sürede Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini öngörüyor.
Tasarıda, Sağlık Bakanlığı'na devredilecek sağlık birimlerinde, memur, sözleşmeli ve işçi kadrosunda görev yapan personelin, protokolde belirtilen tarihte bulundukları unvandaki kadro ve pozisyonlarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın bakanlıktaki kadrolara atanacağı belirtiliyor. Bakanlığa devredilen personelin mali haklarının ödeneceği de hazırlanan tasarıda yer alıyor.
SSK: Geç kalınmış düzenleme
Tasarı yasalaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı ile SSK, devir işlemleri ve devredilen birimlerin hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek üzere protokol hazırlayacak.
SSK Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özyurt, tasarının sağlık çalışanlarının özlük haklarında herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini savundu. Personelin devredilmesini 'özelleştirme' uygulamalarına benzeten Özyurt, "Özelleştirme sonrasında da benzer şekilde devirler olmuştu. Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi için bu uygun görüldü. Geç kalınmış bir düzenlemedir" diye konuştu. Özyurt, sivil toplum örgütlerinin 'hukuka aykırı' yorumlarını ise, "Ben hukuki tarafına bakmıyorum" diyerek yanıtlamaktan kaçındı.
Sivil örgütler: Hukuka aykırı
Hükümetin tasarısına sivil toplum örgütleri büyük tepki gösterdi. Tasarıyı hukuka aykırı bulan sivil toplum örgütleri, Meclis'ten geçmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını, yasalaşması halinde ise 'hukuki' yollara başvuracaklarını söyledi. İşte sivil toplum örgütlerinin tepkileri:
Türk-İş Başkanı Salih Kılıç: SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri hukuka aykırı. Kurumun kuruluş kanununa ve Anayasa'nın mülkiyet hakkını düzenleyen maddesine aykırı bir idari işlemdir.
Bunun için bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Türk-İş Başkanlar Kurulu çarşamba günü olağanüstü toplanacak ve yapılması gerekenleri kararlaştıracak. Ayrıca bütün sigortalılar, bu idari işlemin iptali için her biri tek tek idare mahkemelerine dava açabilir. Konunun takipçisiyiz.
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler: Bu işin anayasal ve mali boyutu var. SSK hastanelerinin sahibi bizleriz. Çalışanların ve çalışanlar adına işverenlerin primleri ile bu hastaneler hizmet veriyor. Bu nedenle bize sorulmadan böyle bir düzenleme yapılması hukuka aykırıdır. Yargıdan döner.
SES Başkanı İsmail Tombul: Tasarının gerekçesinde, Anayasa'nın ilgili maddesine dikkat çekilerek, 'sağlık kuruluşlarının tek elde toplanacağı' ifade ediliyor. Hükümet kamu yönetimi reformunda da, sağlık hizmetlerinin yerel idarelere devrini istiyordu.
Bir yanda sağlık hizmetlerinin tek elde toplanılması gerektiğini söyleyen hükümet, diğer tarafta eğitim hastaneleri dışındaki birimlerin il özel idarelerine devrini istiyor. Yani ya birinin ya da diğerinin gerekçesi yanlış. SSK hastaneleri işçilerden ve işçiler adına işverenlerden kesilen primlerle yaşayan özel mülkiyetlerdir. Bunun için SSK hastanelerinin gerçek sahiplerine sorulmadan yapılacak devir hukuka aykırıdır.
Tasarının bu haliyle Meclis'ten geçmemesi için hem sağlık meslek örgütleri hem işçi temsilcileriyle birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk hedefimiz tasarının yasalaşmaması. Ancak tasarı yasalaşırsa o zaman da hukuki yollara başvuracağız.