TCK mesaisi gergin geçecek

AKP, tabanın tepkisi nedeniyle 14 Eylül'deki TCK görüşmelerinde, en az 10 maddede değişiklik planlıyor. CHP tepkili: "Değişiklik mutabakatı bozar."
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'nin (AB) aralık ayında yayımlayacağı ilerleme raporu öncesi yeni Türk Ceza Kanunu'nu (TCK) hızla çıkarmak isteyen AKP, Meclis'in olağanüstü toplantısından önce içtüzüğü değiştirmeye hazırlanıyor. Tabandan gelen tepkileri de dikkate alan AKP, CHP'yle yapılan uzlaşmayı da bozarak TCK'nın bazı maddelerinde değişiklik yapacak.
AKP, Meclis Genel Kurulu'nun 14 Eylül için olağanüstü toplantı çağrısını TBMM Başkanlığı'na en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar verecek. Olağanüstü toplantı gündemi ise 'İçtüzük değişikliği ve Türk ceza kanunu tasarısı' olarak belirlenecek.
Kapsamlı kanun geliyor
CHP'nin karşı çıktığı içtüzük değişiklik teklifiyle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 'Temel Kanun' başlıklı 91. madde 'Kapsamlı kanunların görüşülmesi' başlığıyla yeniden düzenleniyor. Buna göre, en az 40 maddelik tasarı ya da teklifler Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanmasa bile grupların önerisi ve Genel Kurul kararıyla bölümler halinde görüşülebilecek. Her bölüm en çok 15 madde olacak. Bölümler, maddeler okunduktan sonra ayrı ayrı görüşülecek ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanacak.
Maksat 'hız' kazanmak
Meclis'te bölümlerin görüşülmesinde ve önerge sayısıyla işlemlerinde, madde hakkındaki hükümler uygulanacak. Ancak, bölümler üzerindeki
önergeler sadece veriliş sırasına göre okunup işlemleri yapılacak. Bölümler üzerinde birden fazla madde değişikliğini içeren önergeler verilebilecek. Bu önergelerdeki her madde hakkındaki değişiklikler ayrı ayrı oylanacak.
AKP hükümeti, Cumhurbaşkanı' nın onayına bağlı olmayan içtüzük değişikliği yürürlüğe girdikten sonra da Türk ceza kanunu tasarısının madde madde yerine bölümler halinde ele alınmasını sağlayacak. Böylece 346 maddelik tasarı en çok 23 bölümde görüşülüp daha hızlı yasalaşabilecek.
Yeni TCK tasarısı, Adalet Komisyonu'nda CHP ile varılan bir uzlaşmayla kabul edilmesine karşın AKP'liler tabandan gelen tepkileri de dikkate alarak en az 10 madde de değişiklik yapmayı planlıyor. AKP hükümetinin, tasarının özellikle din adamlarına yönelik bazı kısıtlamalar getiren ve 'türban yasağı' olarak yorumlanan maddelerine önergeler vereceği belirtiliyor.
Kızılcahamam'da kamp
İçtüzük ile TCK görüşmelerinden sonra Meclis yeniden tatile girecek. AKP'liler 27-29 Eylül arasında ise yeni yasama yılına hazırlanmak amacıyla Kızılcahamam'da kamp yapacak. İki yıllık yasama faaliyetleriyle hükümet icraatlarının değerlendirileceği bu toplantıda, Meclis ile grup yönetiminde yapılacak seçimler ele alınacak.
Milletvekillerine formlar aracılığıyla nerelere aday olmak istedikleri ve mevcut yöneticilerin performansları sorulacak. Bu şekilde Meclis yönetimi için vekillerin nabzı tutulmuş olacak.