TCK tasarısı jet gibi

 • Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) insanlığa karşı suçlar yeniden düzenlendi. Kasten adam öldüren ve yaralayana ağırlaştırılmış müebbet, bu suçları işlemek için örgüt kurana 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.
 • Kadınların isteğiyle nitelikli adam öldürme kapsamına 'töre saikiyle' işlenen cinayetler ile 'eş ve kardeşlerin öldürülmesi' de dahil edildi. Töre cinayeti işleyen, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılacak.
 • Gayrimeşru çocuğunu öldüren annelere artık ceza indirimi yapılmayacak. Kapkaç suçu da ilk kez TCK'ya girdi. Bu suçun cezası 3-7 yıl... Suç, engellilere karşı işlenirse cezası üçte bir oranında artırılacak.
 • İşkence yapan kamu görevlisi 3-12 yıl hapis yatacak. Suçun, kendini savunamayacak durumdaki kişi, gebe kadına, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde ceza 15 yıla çıkabilecek.
 • Cinsel tacizde bulunan, şikâyet üzerine 2-7 yıl hapisle cezalandırılacak. Tecavüz edenin cezası 7-12 yıl hapis. Tecavüz eden evlense de evlenmese de ceza alacak.
 • Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi
  İSMET DEMİRDÖĞEN / Arşivi

  ANKARA - AKP ile CHP'nin uzlaşması sonucu TCK tasarısının Meclis'teki görüşmeleri hızlı geçti. Önceki gün 75 maddelik Genel Hükümler bölümü kabul edilen 346 maddelik tasarının dünkü görüşmeleri de, Özel Hükümler bölümünde yer alan maddelerle sürdü. Dünkülerle birlikte kabul edilen madde sayısı 218'e yükseldi.
  Kadın örgütlerinin uzun süredir gündemde tuttuğu bir konu da meyvesini verdi. 'Eş ve kardeşlerin öldürülmesi', yani namus cinayetleri 'töre cinayetleri'yle birlikte 'nitelikli adam öldürme' kapsamına alındı.
  Tecavüze ağır ceza: Cinsel tacizde bulunan, şikâyet üzerine iki-yedi yıl hapisle cezalandırılacak. Tecavüz edenin cesası ise yedi-12 yıl hapis. Cinsel organa şişe, cop benzeri cisimler sokulması da tecavüz suçu kapsamında değerlendirilecek.
  AIDS bulaştırana ceza
  Eşe tecavüz ve ensest: Tecavüz suçu, eş veya 1-2-3. derecede kan veya kayın hısımlığı ilişkisindeki kişiye karşı işlenirse ceza yarı oranında artırılacak. Mağdur ölmüş ise müebbet hapis cezası verilecek. AIDS bulaştırma da bu kapsamda değerlendirilecek.
  Tecavüzcünün kurtuluşu kalmadı: Tecavüz suçunu işleyen kişi mağdurla evlense de evlenmese de hapse mahkûm olacak.
  Töreye ağırlaştırılmış müebbet: Kasten adam öldüren, müebbet cezası alacak. Kadın örgütlerinin isteğiyle 'nitelikli adam öldürme' kapsamına, 'töre saikiyle' işlenen cinayetler ile 'eş ve kardeşlerin öldürülmesi' de dahil edildi. Buna göre töre gerekçesiyle işlenen cinayetlere ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek.
  Çarpıp kaçana ağır ceza
  Kaçan kurtulamayacak: İhmal sebebiyle kasten insan öldürme cezası da ağırlaştı. Görevini bilerek yerine getirmeyip ölüme neden olanlar, temel ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 20-25 yıl, müebbet hapis yerine 15-20 yıl, diğer hallerde 10-15 yıl ceza alacak. Arabası ile birine çarpıp kaçan, o kişi ölürse trafik değil, adam öldürmeden yargılanacak.
  Ötanaziye sert yasak: İyileşme olanağı bulunmayan ve ileri derecede ıstırap verici bir hastalığa tutulmuş bir kimseyi isteği
  üzerine öldüren (ötanazi uygulayan) kişiye artık ceza indirimi yapılmayacak, 'kasten adam öldürme'den cezalandırılacak.
  Kürtaj süresi 10 hafta
  Gayrimeşru çocuk katline indirim yok: Evlilik dışı çocuğunu öldüren anneye de artık ceza indirimi yok.
  İllegal kürtaja dört yıl: Kadınların yasal kürtaj süresi 10 hafta olacak. Bu sınır dışında çocuğunu düşürten kişi veya bu işi yetkisi olmadığı halde yapan iki-dört yıl, kadına bir yıla kadar hapis cezası verilecek.
  Tecavüzde süre 20 hafta: Tecavüz sonucu gebe kalan kadın, 20 haftaya kadar kürtaj olursa ceza almayacak. Ancak böyle bir durumda uygulanacak kürtaj uzman hekimlerce hastane ortamında yapılacak.
  Çocuğa tecavüz: Çocuğa cinsel tacizin cezası üç-sekiz, tecavüzün cezası sekiz-20 yıl hapis olacak. Cinsel istismar hısımları ya da gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerce yapılırsa ceza yarı oranında artırılacak.
  Sübyancılığa önlem: Cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine altı ay-iki yıl hapis alacak. Fail mağdurdan beş yaş daha büyükse, şikâyet koşulu aranmadan ceza iki kat artacak.
  312'de suç somutlaştı
  Kamu güvenliği için açık tehdit: TCK'nın düşünce suçlarına ilişkin 312. maddesi yeniden düzenlendi. Ortak önergeyle madde metnine 'kamu güvenliği için açık ve yakın tehlike' ibaresi girerek, suç unsuru somut hale getirildi. Buna göre; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse 'kamu güvenliği için açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması halinde' bir-üç yıl hapisle cezalandırılacak. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişiye altı ay-bir yıl hapis cezası istenecek. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde aynı cezaya hükmedilecek.
  Suça tahrik: Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında iki-dört yıl hapis cezası istenecek. Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi altı ay-beş yıl hapse mahkûm olacak. Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi hakkında 15-24 yıl hapis cezasına hükmolunacak.
  Rastgele ateş açana 2 yıl
  Magandaya hapis: Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, altı ay-iki yıl hapisle cezalandırılacak. Bu kişiler, yaralama ve ölüm halinde ayrı ceza alacak.  İşkence yapan kamu görevlisine 3-12 yıl hapis
  İşkence cezası arttı: İşkence yapan kamu görevlisi 3-12 yıl hapis alacak. Suçun, kendini savunamayacak durumdaki kişi ya da gebe kadına, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde ceza 8-15 yıl olacak.
  Cinsel işkence: İşkence cinsel taciz şeklinde olursa, suçlu 10-15 yıl hapse mahkûm olacak. Suçun işlenmesine teşvik edenler de kamu görevlisi gibi cezalandırılacak. İşkence suçu ihmali davranışla işlenirse, cezada bu nedenle indirim yapılmayacak.
  Yaralama, ölüm hali: İşkence sonucu yaralamada sekiz-15 yıl, ölüm halinde de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.
  Eş ve çocuğa dayak: Bir kimseye eziyet eden kişi iki-beş yıl hapse mahkûm olacak. Çocuğuna, eşine, baba veya annesine eziyet edenler üç-sekiz yıl hapis cezası alacak. Yaşı veya hastalığı sonucu kendini idare edemeyecek olanları terk eden ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi üç aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
  Yaralıyı bildirmeyene ceza: Yaşlı, hasta ve yaralılara yardım etmeyen ya da bu durumu ilgili makamlara bildirmeyenlere, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Mağdur ölürse ceza bir-üç yıl olacak.
  Sataniste önlem: İntihara azmettiren, teşvik eden, yardım edene iki-beş yıl hapis cezası verilecek.
  Çocuklara deney yasak: İnsan üzerinde bilimsel deneye bir-üç yıl hapis cezası istenecek. Rızaya dayalı deneyin ceza sorumluluğu gerektirmemesi, bazı kriterlere bağlandı. Ortak önergeyle çocuklar üzerinde hiçbir şekilde bilimsel deney yapılmayacak.
  Kaçak yapılaşmaya ağır cezalar
  Gecekondu yapana ceza: Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi iki-beş yıl hapisle cezalandırılacak. Bu tür inşaatlar için kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapan ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına izin veren kişi de aynı cezaya çarptırılacak. Yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon; veya gaz bağlantısı yapan veya bu hizmetlerden yararlanılmasına izin veren de altı ay-iki yıl hapse mahkûm olacak. Yapı izni alınmamış Binalarda herhangi bir ticari, sınai faaliyete ruhsatsız izin veren kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
  İnşaatlara denetim: İnşaatların yapım veya yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı için gerekli tedbirleri almayanlar altı ay-bir yıl hapisle cezalandırılacak. Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılan çalışmalarla ilgili gerekli uyarı ve işaretleri koymayanlara da iki-altı ay hapis cezası verilecek.
  Kasten bina çökertenler: Kasten bina çökmesine neden olanlara altı ay-iki yıl hapis cezası verilecek.
  Uyuşturucu kullanana da ceza
  Uyuşturucu kullanma: Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında bir-iki yıl hapis cezası istenecek.
  Tedaviyi kabul eden kurtulacak: Uyuşturucu madde kullanan kişi tedavi edilmeyi kabul ederse, hapisten kurtulacak. Tedavisi için gerekli olan yükümlülüğünü yerine getirmeyen hapis yatacak.
  Kokaine ek ceza: Uyuşturucu satan en az 10 yıl hapis yatacak. Madde eroin, kokain ya da esrarsa ceza yüzde 50 artacak.