TCK'da sıkıntı yok

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Kopenhag Kriterleri'nin son yasal düzenlemesi olarak nitelenen Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısının Meclis'teki görüşme maratonu dün başladı.

ANKARA - Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Kopenhag Kriterleri'nin son yasal düzenlemesi olarak nitelenen Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısının Meclis'teki görüşme maratonu dün başladı. İlk günkü oturumda kanunun genel hükümler bölümü ile 74 maddesi kabul edildi. Ceza sisteminde köklü değişiklikler içeren tasarı, AKP ile CHP'nin uzlaşması sayesinde büyük hızla yasalaştırılacak.
Meclis Genel Kurulu, 346 maddelik TCK tasarısı ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tek maddesini veto ettiği milletvekilleri ve bakanlara akademik ayrıcalık sağlayan yasayı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Kadınlardan baskın
Görüşmelere, zinanın suç olmasına karşı çıkan kadınlar büyük bir kalabalıkla katıldı. Bu düzenlemeye destek veren başörtülü bir grup kadın ile kendileriyle ilgili bazı düzenlemelere karşı çıkan eşcinseller de Meclis'teydi.
Tasarının bütünü üzerindeki konuşmaların ardından maddelerin görüşmelerine geçildi. Oturumda söz alan CHP'li Orhan Eraslan tasarının aceleye getirildiği eleştirisini yöneltti. Yürürlükteki 765 sayılı TCK'da bugüne kadar 50'nin üzerinde değişiklik yapıldığını; köklü bir değişiklik zorunluluğu üzerine konunun 1985'te tartışmaya açıldığını vurgulayan Eraslan, ortaya çıkan tasarının, 1985'ten beri yürütülen çalışmaların devamı olmadığını söyledi. Eraslan, her şeye karşın ortaya çıkan tasarının, mevcut TCK'dan ve hükümetin sunduğu tasarıdan bir adım daha ileri olduğunu belirtti.
'Önemli yenilikler var'
AKP Grubu adına konuşan Hakkı Köylü ise, tasarı hazırlanırken üniversiteler, barolar ve adli kuruluşlarla sürekli irtibatta olduklarını belirtti. Köylü, tasarıda çocuk hakları, çevrenin korunması, gecekondulaşmayı önleme gibi konularda önemli düzenlemelere yer verildiğini dile getirdi.
DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ise tasarıyı eleştirirken, zina tartışmalarına değindi. Kandoğan, tasarı Başbakan ve bakanların imzasıyla TBMM'ye gönderilirken zina konusunda hüküm eklenmemesine karşın, gündemi saptırmak amacıyla zina tartışmasının ortaya atıldığını savundu. Kandoğan, tasarıda hükümeti eleştiren imamlara hapis öngörülmesine de karşı çıktı.
Adalet Komisyonu Başkanı AKP'li Köksal Toptan ise, TCK tasarısının, Cumhuriyet tarihinin en önemli parlamento faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi.
Çiçek: Öneri gelmedi
Daha sonra eleştirileri yanıtlayan Adalet Bakanı Cemil Çiçek, tasarının aceleye getirildiği iddialarına katılmadığını söyledi. Çiçek, "Bahse girerim, bu tasarıyı geri çekip bir yıl sonra gündeme getirsek gene aynı kişilerden aynı mazeretleri dinleyeceğiz" dedi.
Tasarıyla ilgili önerilerini bildirmeleri için bine yakın kişi ve kuruma yazı gönderildiğini anlatan Çiçek, sadece 50 tanesinin öneri gönderdiğini, bu önerilerin de kendilerini ilgilendiren 15 maddeyi geçmediğini belirtti.
İlk günde rekor
Konuşmaların ardından tasarının görüşmelerine geçildi. Meclis'teki ilk günde TCK tasarısının genel hükümler bölümü bitirilirken, 74 madde kabul edildi. Yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

  • İdarelerin yönetmelik ve tüzük gibi düzenleyici işlemlerine suç ve ceza konulamayacak. Ceza kanunları kesinlikle kıyasa yol açacak şekilde yorumlanamayacak.
  • Kadınların karşı çıktığı 'Kadın: Bu deyim kızları da kapsar' şeklindeki tanım TCK'dan çıktı.
  • Ceza sistemine yeni giren 'olası kast' kavramı ile, kırmızı ışıkta geçen sürücüler ile havaya ateş ederek ölüm-yaralamaya yol açanlara daha fazla hapis cezası verilmesinin yolu açıldı.
  • Töre ve namus cinayetlerinde ceza indirimi son bulacak, azmettirmenin cezası da artacak.
  • Birden fazla kişinin işlediği, işyeri kazaları ve yanlış hekim tedavileri gibi suçlarda herkes kusuru oranında sorumlu tutulacak.
  • Bir günlük hapis cezasının karşılığı en az 20, en fazla 100 yeni TL olacak. Para cezası, kişinin 'ekonomik ve diğer şahsi halleri' dikkate alınarak takdir edilecek.
  • Bir yıldan az cezaya mahkûm edilenler 'kamuya yararlı bir işte çalışmak' gibi yaptırımlara tabi tutulabilecek.