'Tek amaç imam-hatip'

YÖK Başkanı Teziç, imam-hatiplere üniversiteye giriş kolaylığı sağlayan tasarıya sert tepki gösterdi. Teziç, "Tasarıda asıl amaç imam-
hatipler, diğerleri dolgu. YÖK'ün tasfiyesi de amaca giderken aracı oluşturmak" dedi.

ANKARA - YÖK Genel Kurulu dün Prof. Teziç başkanlığında, olağanüstü toplantı yaptı. Toplantının ardından üç sayfalık bildiri yayımlandı. Bildiriyi okuyan YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, yeni düzenlemenin meslek liselerini amacından saptıracağını, yapılan masrafların boşa gideceğini belirtti. Teziç şu mesajları verdi:
Varlığı sorgulansın: Değişiklik önerisi, aslında tam bir eşitsizlik doğuracaktır. Şayet, değişiklik önerisinin arkasındaki esas amaç, bir grup meslek lisesi mezununun mağduriyeti iddiasını taşıyor ise, o zaman sorgulanması gereken, bu meslek liselerinin varlık gerekçesi ve işlevidir. Yapılması istenen değişikliğin doğuracağı vahim sonuçlardan biri de, meslek lisesi mezunlarının pek çoğunun, bilinçli olarak ve boş ümitlerle dershanelere yönlendirilecek olmalarıdır.
Katsayı 'keyfi': Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta da, eğitim alanları gibi akademik bir konunun puan türleri ile ilişkilendirilmiş olmasının, eğitim bilimi ile bağdaştırılamayacak sığ bir yaklaşım göstergesi olduğudur. Ayrıca, tasarıdaki 0.80, 0.60, 0.45 gibi katsayıların eğitimin ölçülerinden uzak, keyfi belirlemeler olduğu da açıkça görülmektedir.
Saklı siyasi amaç: Hukuki boyutu ile incelendiğinde, TBMM'ye sunulan tasarının, dar kapsamlı düzenlenmiş olması, saklı siyasi amacı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu siyasi amaca ulaşmak için de, hükümet, Yükseköğretim Kurulu'nun mevcut kompozisyonunu tasfiye etmek suretiyle, kendi niyet ve hedeflerine engel olarak gördüğü bir yapıyı kaldırmayı planlamaktadır.
Anayasa'ya aykırı olur: Katsayılarla ilgili olarak kanunla yapılacak düzenlemenin teknik açıdan olduğu gibi, hukuki açıdan da isabetli olmadığı açıktır. Konunun Anayasa'ya uygunluk açısından değerlendirilebilmesi için, Anayasa'nın 130 ve 131. maddelerinin birlikte ele alınması zorunludur. Hangi ortaöğretim programlarından mezun olanların, yükseköğretimin hangi programlarına, hangi ölçütler kullanılarak girebileceği, Anayasa'nın 131. maddesinde YÖK'e münhasır yetki olarak tanındı. Bu bakımdan, katsayıların yasama organınca belirlenmiş olması bu maddeyi 'konu unsuru' açısından sakatlamakta ve Anayasa'ya aykırılık sorununu gündeme getirmektedir.
Engellemek için çalışacağız: YÖK, Türk Yükseköğretiminde ve ülkemizin insan kaynağı planlamasında onarılamayacak bir tahbirata neden olacağını düşündüğü bu tür girişimlere karşıdır. Bunları engellemek için 'meşru ve hukuki' her türlü çabayı kararlılıkla gösterecektir.
Hükümet açık olsun
Soruları da yanıtlayan Teziç, "İHL'ler eğer meslek liseleri olarak algılanıyorsa meslek lisesi biçimindeki yerlerini korumalılar. Ama hedef bu okulları genel liseye dönüştürmek ise o zaman bunun da açıklıkla yapılması gerekir" dedi. Teziç, tasarının Meclis'e gönderilmesi öncesinde hükümetle temas trafiğine giren ÜAK üyelerine tepki gösterdi. Teziç, "Bu tür toplantılara gidenlerin daima sonunda nelerle karşılaşacaklarını önceden bilmeleri gerekir" dedi.