Tek dertleri 'zina' değil

AKP'nin yürürlük maddeleri dışındaki bütün maddelerini görüştüğü ve komisyona geri çektiği yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısına zina maddesi eklemekle yetinmeyip, 10'dan fazla maddeyi yeniden görüşerek, değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - AKP'nin yürürlük maddeleri dışındaki bütün maddelerini görüştüğü ve komisyona geri çektiği yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısına zina maddesi eklemekle yetinmeyip, 10'dan fazla maddeyi yeniden görüşerek, değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.
TCK tasarısının kabul edilen bazı maddelerine AKP içinden itirazlar geldi. Çok sayıda AKP milletvekili bu eleştirilerini hem grup yönetimine hem de Başbakan Tayyip Erdoğan'a iletti. Zina tartışmaları nedeniyle son iki maddesi komisyona çekilerek 'dondurulan' TCK tasarısının yeniden Genel Kurul'da ele alınması sırasında itiraz edilen bu maddelerde de değişiklik yapılması kararı alındı.
Erdoğan'ın partisinin önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında konuyu gündeme getirerek, kabul edilen maddelerde değişiklik yapabileceklerinin mesajını verdiği belirtildi. Yeniden gözden geçirilecek düzenlemeler şöyle:
Aile düzenine karşı suçlar (zina düzenlemesinin yapılacağı madde): Tasarının bu bölümünde yer alan 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' başlıklı maddesine 'aldatmak, suretiyle eşine karşı cinsel sadakatsizlikte bulunan kişi, fiilin eş ve çocukları toplum içinde rencide olmasına ve itibar kaybetmesine neden olması halinde şikâyet üzerine bir aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılır' şeklinde zina düzenlemesinin eklenmesi isteniyor.
Ekonomik, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar: Tasarının bu bölümünde yer alan 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğinde bilgi veya belgelerin açıklanması' başlıklı maddeleri gözden geçirilecek. AKP milletvekilleri, ihaleye fesat karıştırma suçunda yer alan bazı hükümlerin mevcut İhale Yasası ile çelişkili olduğu ve uygulamada büyük sorunlar yaratacağını belirtti. Diğer maddeyle ilgili ise sır kavramına bazı itirazlar yapıldı.
Çevre karşıtı düzenleme
Çevreye karşı suçlar: Tasarının bu bölümünde yer alan suçlara parti içinden 'cezaların yüksek olduğu' itirazı geldi. Bazı milletvekilleri, bu hükümlerin uygulanması için Türkiye'nin en az 50 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerektiğini söyledi. Milletvekilleri, bu nedenle özellikle sanayi kesimine darbe vurulacağını ileri sürerek, öngörülen cezaların indirilmesi ya da bu hükümlerin yürürlük tarihlerinin daha ileriye atılarak 'geçiş süreci' öngörülmesini istedi.
Gecekondu hassasiyeti
Kaçak yapılar: Tasarının 'imar kirliliğine neden olma' başlıklı kaçak yapılaşmaya ağır cezalar getiren hükümlerine de çok sayıda AKP milletvekili ve belediye başkanını itiraz etti. Bu maddede yer alan 'yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapan veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsade eden kişi 6 ay 2 yıl hapse mahkûm olur" şeklindeki hükümden dolayı belediye başkan ve kamu görevlilerinin hapse mahkûm olabileceği belirtildi. Bu maddeye 'Geriye yürümez' şeklinde açık bir hükmün konulması istendi.
'Yapı kullanma izni almamış binlarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyet icrasına müsade eden kişi 1-3 yıl hapisle cezalandırılır' şeklindeki hüküm nedeniyle de ayrıca sanayicilerin zor durumda kalacağı, ülkenin ekonomik gelişmesi dikkate alınınca bunun sıkıntı yaratacağı da öne sürüldü. AKP' liler Türkiye'deki yapılaşmanın yüzde 70'inin kaçak olduğunu ifade ederek, bu hükümlerin uygulanmasından önce bir imar affı çıkarılması yönünde görüş bildirdi.
Din adamlarına siyaset yasağı: AKP'li milletvekilleri din adamlarına siyaset yasağı getiren 'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' başlıklı maddede öngörülen meslekten men cezasının ağır olduğu gerekçesiyle değiştirilmesinden yana. Bu maddeye Genel Kurul'da AKP'den 40 civarında milletvekili ret oyu vermişti.
Kadrosuz imamlar: Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye 3 ay 2 yıl hapis cezası verilmesini öngören 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' başlıklı madde de AKP'de sıkıntı yarattı. AKP'li milletvekilleri, bu madde gereği, devletin kadro sıkıntısı nedeniyle birçok camide Diyanet'e bağlı olmadan görev yapan imamların da hapis cezası alabileceğini dile getirerek yeni düzenleme yapılmasını istiyor.
Örgüt tanımı: 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başlıklı maddeye de AKP'den itiraz geldi. AKP'li milletvekilleri örgüt sayısının 'üç kişi' ile sınırlanmasının özellikle olağanüstü dönemlerde büyük sıkıntılara yol açacağını ifade ederek, değiştirilmesini istiyor.
Kız kaçırma: Tasarıda kız kaçıranlara ceza verilmesini öngören hükmüne bazı AKP'liler, 'Anadoluda ekonomik sıkıntı içinde olanlar başlık parasından kurtulmak için kız kaçırıyor, sonra evleniyor. Bunlara ceza verilmemeli' gerekçesiyle karşı çıkıyor.