Temmuzda da insan hakları karnemiz zayıf

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle sık sık başı ağrıyan Türkiye'nin temmuz ayına ait karnesi de zayıf geldi. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında toplam 71 kişi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvurdu.

ANKARA - İnsan hakları ihlalleri nedeniyle sık sık başı ağrıyan Türkiye'nin temmuz ayına ait karnesi de zayıf geldi. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı verilerine göre, temmuz ayında toplam 71 kişi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvurdu. Başvurucular, toplam 143 ihlal iddiasında bulundu. İhlal iddialarının başında hasta ve adil yargılanma hakları gelirken, iddialar İstanbul, İzmir ve Ankara'da yoğunlaştı.
İhlal nedenleri
İhlal edildiği öne sürülen hakların başında sağlık ve hasta hakları geldi. İhlal iddialarının yüzde 11.19'unu hasta hakları oluşturdu. Bunu yüzde 9.79'la adil yargılanma hakkı, yüzde 9.09'la işkence-kötü muamele yasağı, yüzde 8.39'la kişi hürriyeti ve güvenliği, yüzde 6.29'la yaşam hakkı, yüzde 5.59'la mülkiyet hakkı, yüzde 4.90'la ayrımcılık yasağı ve ailenin korunması, yüzde 4.20'yle sosyal güvenlik hakkı, yüzde 3.50'yle çalışma hürriyeti, yüzde 2.80'le eğitim ve ifade özgürlüğü, yüzde 2.10'la konut dokunulmazlığı, yüzde 1.40'la çevre, dilekçe, özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü ve zorla çalıştırma yasağı, yüzde 0.70'le de yerleşme-seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, engelli hakkı ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ihlalleri izledi.
İstanbul birinci!
İnsan Hakları Başkanlığı'nın verileri, hak ihlallerinin en sık İstanbul'da yaşandığını gösterdi. İhlal iddialarının yüzde 16.90'ı İstanbul, yüzde 11.27'si İzmir ve Ankara, yüzde 7.04'ü Kırklareli ve Denizli, yüzde 5.63'ü Karabük, yüzde 4.23'ü Çanakkale ve Adana, yüzde 2.82'si Hatay, Gümüşhane, Giresun ve Bolu, yüzde 1.41'i ise Şanlıurfa, Sivas, Samsun, Nevşehir, Malatya, Kayseri, Edirne, Diyarbakır, Bartın, Artvin, Antalya ve Aksaray'dan geldi.